Main navigation back

Здравни застраховки

"По-голямо богатство от здравето няма!"

Народна мъдрост

  Allianz Best Doctors

Allianz - M_doctor

Какво получавате при сключване на застраховка Allianz Best Doctors

 • Медицинско лечение в една от най-добрите клиники в САЩ и Европа. 
 • Второ лекарско мнение от чуждестранни специалисти. 
 • Покритие до 2 милионa евро.
 • Отстъпка при предплащане на месечните премии.


В зависимост от поставената диагноза, се препоръчват до 3-ма най-подходящи специалиста за лечение в чужбина.

За връзка с Best Doctors при застрахователно събитие се обадете:

 • Покрити заболявания

 • Застрахователни лимити

 • Срок и валута

 • Процедура

 • Възможности за плащане

Покрити заболявания

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия

 • Смяна на сърдечна клапа

 • Неврохирургия

 • Трансплантация на органи от живи донори

 • Трансплантация на костен мозък

Застрахователни лимити

 • Разходи за лечение до 1 милион евро за една застрахователна година и до 2 млиона евро за целия период.
 • Покриват се и разходите за пътуване и настаняване и на 1 придружител.
 • Получавате второ лекарско мнение, прегледите се провеждат от световно утвърдени специалисти, а лечението или хирургичната намеса се извършват в най-добрите лечебни заведения в света. 
 • Възстановяват се разходи за лекарства, закупени на територията на България, след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, на стойност до 50 хиляди евро за целия период.

Срок и валута

Срок:

Сключва се за срок от 1 година, като автоматично се подновявява за следващ период.

Валута:

Евро.

Процедура

 1. Диагностициран сте с едно от покритите по застраховката заболявания.
 2. Свързвате се с нашия партньор Best Doctors и получавате инструкции какви документи да подготвите.
 3. Изпращате документите.
 4. Получавате второ лекарско мнение.
 5. При потвърждаване на диагнозата Best Doctors Ви препоръчват до трима медицински специалисти в чужбина и уреждат пътуването и настаняването Ви за лечение.

Вижте и нашето видео.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Искате да сключите застраховка Allianz Best Doctors? 

  Алианц Здраве Голд

Allianz - Алианц Здраве Голд

Защо да сключите застраховка „Алианц Здраве Голд“

 • Можете да направите индивидуална или семейна застраховка.
 • Избирате здравни планове, които отговарят на Вашите потребности.
 • Покритието на застраховката е от 500 000 евро до 2 250 000 евро.
 • На Ваше разположение е спешен номер при нужда от съдействие, консултация и информация 24 часа, 7 дни в седмицата.

 • Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

 • Покритие

 • Здравни планове и лимити

 • Процедура

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

Допълнителни предимства във важни за вас ситуации

Алианц България е партньор на Allianz Care – Ирландия по застраховката:

 • Зоната на покритие на застраховката е цял свят, с изключение на САЩ.
 • Улеснена процедура при подновяване, без допълнителна документация.
 • Ползвате бърза и oпростена процедура при предявяване на претенция с приложението My Health App на Allianz Care.
 • Лична членска карта – Allianz Care, за всеки застрахован.
 • Широк кръг онлайн услуги на портала наAllianz Care.
 • Еднократно или разсрочено плащане - на  2 или 4 вноски. 

Застраховат се лица от 0 до 76 години (до деня преди техния 76 рожден ден), като застраховката се подновява до 85 годишна възраст.

Покритие

Покритието включва разходи за:

 • болнично  и дневно лечение
 • амбулаторно лечение
 • спешни случаи и медицинска евакуация
 • зъболечение
 • грижи вкъщи
 • репатриране

Здравни планове и лимити

Планове за болнично лечение:

 • Първокласен – лимит на плащане до 2 250 000 евро за 1 лице.
 • Клубен – лимит на плащане до 1 500 000 евро за 1 лице.
 • Класически – лимит на плащане до 1 125 000 евро за 1 лице.
 • Основен – лимит на плащане до 500 000 евро за 1 лице.

Планове за извънболнично лечение:

 • Златен – лимит на плащане – без ограничение.
 • Сребърен – лимит на плащане до 13 050  евро за 1 лице.
 • Бронзов – лимит на плащане до 8 725  евро за 1 лице.
 • Кристален – лимит на плащане до 4 950  евро за 1 лице.


Планове за майчинство:

 • Първокласен, майчинство – лимит на плащане до 7 500/ 15 000 евро за 1 лице.
 • Клубен, майчинство – лимит на плащане до 5 000/ 10 000 евро за 1 лице.


Планове за зъболечение:

 • Дентал 1 – лимит на плащането – без ограничение.
 • Дентал 2 – лимит на плащане до 2 050  евро за 1 лице.


Таблица с предлаганите здравни планове

Процедура

Какво да правите при нужда от болнично лечение?

1. Свързвате се с Allianz Care и съгласувате предстощото Ви лечение. 

2. Попълвате съвместно с лекуващия Ви лекар формуляра за гарантирано лечение.

3. Изпращате формуляра и всички съпътстващи документи (епикризи, болнични листове и пр.) на Allianz Care.

4. Allianz Worldwide Care урежда директно разходите за Вашия болничен престой съобразно вашето покритие и лимити.

Какво да правите при нужда от амбулаторно/ дентално лечение?

1. Посещавате общопрактикуващ лекар или специалист. 

2. Попълвате съвместно с лекуващия лекар формуляра за застрахователен иск.

3. Изпращате формуляра и всички съпътстващи документи (епикризи, разходни документи и пр.) на Allianz Worldwide Care.

4. Allianz Care Ви възстановява направените разходи съобразно Вашето покритие и лимити.

Формуляр за гарантирано лечение

Формуляр за застрахователен иск

Срок и валута

Срок:

За 1 година, с възможност за подновяване за следващ период.

Валута:

Евро.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане