Main navigation back

Спокойни за Вашето пътуване

"Всяко голямо пътуване започва с една единствена стъпка".

Лао Дзъ 

  Помощ при пътуване - медицински разноски

Allianz - 84930403_1200x1600px__72dpi

Спокойни във всяка ситуация! 

При пътуване или престой в чужбина, Алианц Ви осигурява спокойствие, съдейства в случай на заболяване или злополука и Ви спестява непредвидени финансови разходи. Ние ще Ви помогнем, където и да се намирате по всяко време на денонощието. 

Предимства

 • Обслужване на български език 24h/365 дни в годината
 • 15% отстъпка при подновяване застраховката и при липса на щети през предходната година 
 • 10% отстъпка при наличие на Европейска здравноосигурителна карта.

 

 

 • Основно покритие

 • Допълнителни покрития

 • Варианти

Основно покритие

Основно покритие

 • Медицински разходи (амбулаторно лечение и хоспитализация)
 • Разходи за спешна стоматологична помощ - за едно събитие, за целия срок на застраховката
 • Медицинско репатриране
 • Транспорт на тленни останки
 • Погребение в чужбина
 • Допълнителни разходи за транспорт на придружаващи членове на семейството
 • Разходи за хотел на придружаващи в случай на хоспитализация
 • Съпровождане на непълнолетно дете
 • Посещение на близък при хоспитализация-след 10-ия ден
 • Доставка на лекарства
 • Предаване на съобщения и резервации
 • Правна помощ
 • Авансиране на съдебна гаранция
 • Съдействие при кражба или загуба на документи

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

 • Смърт, следствие от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност, следствие от злополука
 • Загуба,кражба,повреда или унищожение на личен багаж по вина на превозвач
 • подлимит на единична вещ
 • Закъснение на багаж над 12 часа

Варианти

Варианти

 • за еднократно пътуване
 • за многократни пътувания в рамките на годината (Мултитрип)
 • семейна застраховка
 • групова застраховка

  Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване

Allianz - sb10069230w_001_1200x1600px__72dpi

Планирането на едно пътуване често изисква много усилия и време!

И когато се случи непредвиденото, анулирането или прекратяването на почивката Ви не бива да добавя към разочарованието и финансови загуби!

 • Покритие

 • Предимства

 • Анулиране на пътуване

 • Прекратяване на пътуване

 • Важно е да знаете

Покритие

Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване, когато е закупенио от/чрез туроператор или туристически агент.

и/или

Анулиране на самолетен билет, когато е закупен от/чрез туроператор или туристически агент.

Предимства

Предимства

 • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване или анулиране на самолетен билет; 
 • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
 • бързо и удобно сключване на застраховката - при Вашия туроператор или в офисите на Алианц България.

Анулиране на пътуване

Анулиране на пътуване

Застраховката е специално създадена да Ви предпази от загуба на пари при анулиране на пътуването, в случай на:

 • внезапно заболяване, злополука или смърт
 • усложнение при бременост, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция
 • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
 • призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело
 • при уволнение от работа
 • връчване на съобщение за предявен иск за развод
 • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Прекратяване на пътуване

Прекратяване на пътуване

При предсрочно прекратяване на пътуването Алианц България ще Ви възстанови сумите за неизползваните предплатени туристически услуги, в случай на:  

 • внезапно заболяване, злополука или смърт
 • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
 • усложнение на бремеността до 28 г.с.
 • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Важно е да знаете

Застрахователният договор с покритие за Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване се сключва до 3 (три) календарни дни от датата на сключване на договор за такова пътуване, при условие, че е извършено първо плащане по договора. В случай, че договорът за застраховка с такова покритие се сключва след 3-ия ден от датата на сключване на договора за организирано пътуване и при условие, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 31 (тридесет и един) дни, считано от датата
на сключване на застраховката, началото на застрахователния период е 10-ият ден след датата на сключването.
Застрахователният договор с покритие Анулиране на самолетен билет – при закупуване на самолетния билет, при условие, че до часа на полета остават не по-малко от 48 часа.

  Помощ при пътуване - Комфорт

Allianz - 2_84214613_1200x1600px__72dpi

Обичате да пътувате често или работата Ви е свързана с многократни пътувания в чужбина - командировки, семинари, конференции?

Тогава тази застраховка е именно за Вас ... и за Вашия комфорт. 

 • Основна информация

 • Основно покритие

 • Допълнителни покрития

Основна информация

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година, многократно пътуват в чужбина с цел бизнес или туризъм и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. 

Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен денонощен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата от Корис България. 

Основно покритие

Основното покритие по застраховката включва:

 • Медицински разноски – болнично и амбулаторно лечение
 • Злополука
 • Медицинско репатриране
 • Кражба или загуба на документи за самоличност, кредитни и дебитни карти
 • Личен багаж (загуба, кражба, повреда и др.)
 • Закъснение на полет и багаж
 • Юридическа помощ
 • Лична отговорност
 • Транспорт на тленни останки

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

 • Анулиране и прекратяване на пътуване
 • Зимни спортове (спасителни разноски; закъснение на ски и сноуборд багаж; загуба, кражба, повреда на ски, сноуборд, екипировка и др.)
 • Голф (загуба на лична голф екипировка; наем на екипировка и др.)

Всяко едно от допълнителните покрития се включва към основното покритие по застраховката по избор на клиента.

  Задължителна медицинска застраховка на чужденците

Allianz - bulgarien

Застраховката се сключва по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г., изм. ДВ 51/05.07.2011.

Обект на застраховане са разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, за времето на пребиваването им в страната.
Срокът на застраховката зависи от вида на пребиването – транзитно преминаване, краткосроно пребиваване до 90 дни и продължително пребиваване до 1 година.