Main navigation back

Спокойни за Вашето пътуване

"Всяко голямо пътуване започва с една единствена стъпка".

Лао Дзъ 

  Помощ при пътуване - медицински разноски

Allianz - 84930403_1200x1600px__72dpi

Спокойни във всяка ситуация! 

При пътуване или престой в чужбина, Алианц Ви осигурява спокойствие, съдейства в случай на заболяване или злополука и Ви спестява непредвидени финансови разходи. Ние ще Ви помогнем, където и да се намирате по всяко време на денонощието. 

Предимства

 • Обслужване на български език 24h/365 дни в годината
 • 15% отстъпка при подновяване застраховката и при липса на щети през предходната година 
 • 10% отстъпка при наличие на Европейска здравноосигурителна карта.

 

 

 • Основно покритие

 • Допълнителни покрития

 • Варианти

Основно покритие

Основно покритие

 • медицински разходи 
 • разходи за медицински транспорт и репатриране.

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

 • изплащане на обезщетение за загубен или повреден личен багаж
 • разходи за закупуване на вещи от първа необходимост при закъснение на личен багаж
 • разходи за издирване и спасяване в планината при упражняване на зимни спортове и туризъм
 • юридическа помощ
 • кражба, загуба или унищожение на лични документи, кредитни или дебитни карти
 • застраховка "Злополука"

Варианти

Варианти

 • за еднократно пътуване
 • за многократни пътувания в рамките на годината (Мултитрип)
 • семейна застраховка
 • групова застраховка
 • застрахователни лимити/суми

  Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване

Allianz - sb10069230w_001_1200x1600px__72dpi

Планирането на едно пътуване често изисква много усилия и време!

И когато се случи непредвиденото, анулирането или прекратяването на почивката Ви не бива да добавя към разочарованието и финансови загуби!

 • Предимства

 • Анулиране на пътуване

 • Прекратяване на пътуване

 • Важно да знаете

Предимства

Предимства

 • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване; 
 • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
 • бързо и удобно сключване на застраховката - при Вашия туроператор или в офисите на Алианц България.

Анулиране на пътуване

Анулиране на пътуване

Застраховката е специално създадена да Ви предпази от загуба на пари при анулиране на пътуването, в случай на:

 • внезапно заболяване, злополука или смърт
 • усложнение при бременост, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция
 • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
 • призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело
 • при уволнение от работа
 • връчване на съобщение за предявен иск за развод
 • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Прекратяване на пътуване

Прекратяване на пътуване

При предсрочно прекратяване на пътуването Алианц България ще Ви възстанови сумите за неизползваните предплатени туристически услуги, в случай на:  

 • внезапно заболяване, злополука или смърт
 • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
 • усложнение на бремеността до 28 г.с.
 • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Важно да знаете

Застраховка "Помощ при пътуване - анулиране и прекратяване на пътуване" се сключва в деня на подписване на договора Ви за туристическо пътуване или в деня на закупуването на самолетния билет.

  Помощ при пътуване - Комфорт

Allianz - 2_84214613_1200x1600px__72dpi

Обичате да пътувате често или работата Ви е свързана с многократни пътувания в чужбина - командировки, семинари, конференции?

Тогава тази застраховка е именно за Вас ... и за Вашия комфорт. 

 • Основна информация

 • Основно покритие

 • Допълнителни покрития

Основна информация

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година, многократно пътуват в чужбина с цел бизнес или туризъм и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. 

Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен денонощен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата от Корис България. 

Основно покритие

Основното покритие по застраховката включва:

 • Медицински разноски
 • Медицинско репатриране
 • Транспортиране на тленни останки
 • Допълнителни асистанс услуги
 • Юридическа помощ
 • Кражба или загуба на документи
 • Злополука
 • Личен багаж
 • Закъснение на полет
 • Закъснение на багаж
 • Лична отговорност

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

 • Отмяна (анулиране) и прекратяване на пътуването
 • Зимни спортове
 • Голф

Всяко едно от допълнителните покрития се включва към основното покритие по застраховката по избор на клиента

  Задължителна медицинска застраховка на чужденците

Allianz - bulgarien

Застраховката се сключва по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г., изм. ДВ 51/05.07.2011. 

Предназначена е за временно или продължително пребиваващи и транзитно преминаващи през страната ни чуждестранни граждани за срок до 1 година. Съгласно изискванията на Наредбата, покритите рискове са с лимит до 60 000 лева за медицински разноски и 500 лева за спешна стоматологична помощ.