Main navigation back

Застраховки за дома

 

ЗАСТРАХОВКА

МОЯТ ДОМ

 

3 ПАКЕТА
1 ЛЕСЕН ИЗБОР

  Нова застраховка Моят дом

По-бързо. По-лесно. С повече възможности.

Защитете

Движимо и/или недвижимо имущество:

 • Апартамент/ателие
 • Къща/етаж от къща или вила, етаж от вила
 • Гараж или паркомясто, вкл. ако са самостоятелен обект, но се застраховат с жилищен имот, находящ се на друг административен адрес
 • Домашно имущество (може и самостоятелно) - Обзавеждане, Техника и уреди, Бижута, Гоблени, картини и други произведения на изкуството, Филателни и нумизматични колекции, Музикални инструменти, Спортно оборудване и екипировка и др.

По-лесно

 • Без опис на имущество (обзавеждане, техника и уреди)
 • Без попълване на въпросник при застрахователна сума < 120 000 лв.
 • Без изчаквателен период при подновяване

И още

 • Разсрочено плащане без оскъпяване - на 2 или 4 вноски
 • Отстъпка при самоучастие
 • Разширено покритие по Пожар вследствие палеж и злоумишлено използване на взривни вещества
 • Разширено покритие по Природни бедствия с включен риск свличане и срутване на земни пластове

24/7

Домашен асистанс

Лична

Гражданска

отговорност

Какво да направя
при щета?

0800 13 014

Обадете се. Ние ще ви обясним какво следва да направите.

Важно: Срок за обявяване до 5 работни дни, а при Кражба до 25 часа.

По покритие Гражданска отговорност срокът е 7 работни дни от настъпване на застрахователно събитие; обстоятелства, които могат да доведат до възникването му; предявени претенции или получаване на съобщение за искови претенции.

МАКС

ЕКСТРА

КОМФОРТ

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ПАКЕТ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 • МАКС - пълно покритие
 • ЕКСТРА - разширено покритие
 • КОМФОРТ - основно покритие

Ние сме тук, за да защитим Вас и Вашето имущество, в случай на непредвидени събития.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОПЛИНАТА НА ДОМА

 

МОЯТ ДОМ осигурява комплексна защита за това, което с любов наричаме Дом - това е застраховка не само за стените и покрива, а за всичко важно между тяx.

С нашия продукт сте спокойни за всички рискове, свързани с дома. Вече може да застраховате само движимо или недвижимо имущество, както и двете заедно.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ КОМФОРТ ЕКСТРА МАКС ОПИСАНИЕ НА ПОКРИТИЯТА
ПОЖАР, УДАР ОТ МЪЛНИЯ, ЕКСПЛОЗИЯ, УДАР ОТ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ Вреди, пряко причинени от пожар (вкл. от късо съединение, палеж и злоумишлено използване на взривни устройства), мълния, експлозия, удар от летателни апарати.
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Вреди, пряко причинени от бypя, градушка, сняг и замръзване, наводняване, както и свличане и срутване на земни пластове.

ДОМАШЕН АСИСТАНС Разходи за осигуряване на ремонт при повреда/дефект или запушване на водопроводни или канализационни тръби; ключарски услуги.
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Отговорността на застрахования и членовете на неговото домакинство за причинени вреди на трети лица в България за целия срок и в чужбина в рамките на 1 месец.
ЗАСТРАХОВАНИ РАЗХОДИ Разходи за ограничаване размера на вреди, за отстраняване на развалини и останки; разноски за нощувки или за наем на квартира.
ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ Щети, пряко причинени от изтичане на вода, пара или др. подобни; от замръзване или прекъсване на тръбопроводи.
СТЪКЛА Счупване на стъкла/стъклопакети на прозорци, врати или мебели, както и по фасади и части от сгради без прилагане на подзастраховане.
КРАЖБА Кражба (вкл. с техн. средство), грабеж, както и на увредени прегради, врати, заключващи средства.
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛ. ВАНДАЛИЗЪМ Вреди, пряко причинени от злоумишлени действия на трети лица, вкл. чрез злоумишлено предизвикана повреда.
КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ТОКОВ УДАР Вреди на електроуреди, пряко причинени от късо съединение или токов удар.
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ КЪМ ВСЕКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАКЕТ) Вреди, пряко причинени от земетресение.

Затвори

  Какво да направя при щета?

8 лесни стъпки с Алианц