Main navigation back

Електронни услуги

Allianz Bank Bulgaria SmartID - мобилно приложение за идентификация в платформата за интернет и мобилно банкиране

Приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID следва да бъде инсталирано от всеки потребител на интернет и мобилното банкиране, независимо от това дали е с активен или пасивен достъп до платформата.

Всичко важно за Allianz Bank Bulgaria SmartID, събрано в няколко думи:

 • Безплатно е;
 • Предназначено е за физически и юридически лица;
 • Следва да се ползва от всеки потребител в платформата за интернет и мобилно банкиране (с активен и с пасивен достъп);
 • Работи на устройства с операционна система Android или iOS;
 • Работи на устройство, които имат връзка с интернет;
 • При регистрация в приложението следва да използвате мобилния телефонен номер, наличен във Вашия профил в интернет банкирането;
 • Ползва се както за подписване на платежни нареждания и документи, така и за потвърждаване на вход в интернет и мобилното банкиране;
 • Ползва се за потвърждаване на платежни нареждания и управление на съгласия от клиенти на Алианц Банк България, наредени през външни доставчици на платежни услуги;
 • Не е заместител на платформата за интернет и мобилно банкиране, а е допълнение към нея;
 • Заменя ползваните до момента токън устройства;
 • Има версия на български и на английски език;
 • Има собствен ПИН код, който следва да бъде зададен от всеки потребител в процеса по регистрация в приложението;

Какво следва да направя за да ползвам Allianz Bank Bulgaria SmartID?

В момента пилотна версия на приложението е налична в Google Play за устройства с операционна система Android и може да свалите от линка по-долу. В началото на месец Октомври 2019 в App Store на Apple ще бъде налична версия за устройства с операционна система iOS.

В процеса по инсталация следва да дадете необходимите разрешения на мобилното приложение за достъп до системни функционалности на Вашето мобилно устройство. За използване на приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID е нужна връзка с интернет.

Важно за потребителите на Алианц M-bank - до края на месец Септември 2019 предстои да бъде публикувана актуализация на приложението за мобилно банкиране. Ползвонето на SmartID в комбинация с Алианц M-bank ще е възможно след инсталиране на актуализацията на Вашето устройство.

В следващите картки демо видеа можете да видите как:

С първото отваряне на апликацията Allianz Bank Bulgaria SmartID, ще бъде необходимо да въведете потребителсктото име и паролата от интернет банкирането си, за да започнете процеса по регистрация.

Стъпките за потребители с активно интернет банкиране, които имат регистриран токън, са следните:

 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка Вие трябва да въведете ПИН кода на токъна си, както и генерирания от него шестцифрен код;
 5. Ако данните са правилни, приложението ви прехвърля на стъпка номер пет, където следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 6. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.

Стъпките за потребители с пасивно интернет банкиране, които нямат регистриран токън, са следните:

 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 5. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.

Как се работи с Allianz Bank Bulgaria SmartID?

Получаване на пуш-нотификация със заявка за идентификация.

Случаите, в които системата за интерент и мобилно банкиране изпраща заявка за идентификация до мобилната апликация Allianz Bank Bulgaria SmartID са следните:

 • Вход в интернет и мобилно банкиране;
 • Подписване на платежна операция и/или пакет от документи - масово плащане;
 • Подписване на декларация по ЗМИП;
 • Откриване на депозит или Онлайн спестовна сметка;
 • Отказ на платежни операции в меню Чакащи подпис;

В следващите кратки демо видеа можете да видите как да използвате приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID за:

Бележка: Всички останали документи се подписват по същия начин, като стандартна платежна операция. Интернет банкирането изпраща заявката към мобилната апликация, Вие отваряте нотификацията, след което потвърждавате или отхвърляте заявката.

Настройки в Allianz Bank Bulgaria SmartID

Алианц Банк България препоръчва потребителите на мобилната апликация, чиито смарт устройства поддържат възможност за идентификация в устройството чрез биометрични данни, да заявят входа в приложението чрез пръстов отпечатък, вместо ПИН.

 


 

  Онлайн заявки

Allianz - Онлайн заявки

Спестете време и заявете кредит изцяло онлайн през вашето интернет банкиране. В Allianz E-bank можете да кандидатствате за кредитна карта, овърдрафт и потребителски кредит. Новите функционалности може да намерите в меню „Заявки“ във вашия профил.

  Електронно банкиране

Allianz - Електронно банкиране

В съвременния забързан свят липсата на достатъчно време продължава да бъде един от основните проблеми, с които се бори всеки човек. Добрата новина е, че за една важна част от ежедневните ви ангажименти - финансовите, съществува начин за оптимизиране.

Allianz E-bank - системата за интернет банкиране на Алианц Банк България.

 • Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

 • Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

 • Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

 • Важни документи за регистрация и промяна на Allianz E-bank 

 • Видео помощник

Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

Регистриране в Allianz E-bank

Регистрирането в Allianz E-bank, системата за интернет банкиране на Алианц Банк България, е изключително лесно и се свежда до три последователни стъпки:
Попълване и подаване на искане за регистрация по електронен път – Онлайн искане за регистрация.
Посещаване на локация на Алианц Банк България за подписване на договор за интернет банкиране.
Получаване на данни за достъп и първоначален вход в системата.


Задължително ли е да изпращам онлайн искане за регистрация?

Не, изпращането на онлайн искане на регистрация не е задължително. Можете директно да посетите избрана от вас локация на Алианц Банк България, в която ще ви бъде направена регистрацията и ще подпишете договор за интернет банкиране.

Задължително ли е да посетя локация на банката, за да подпиша договор за интернет банкиране?

Да, за да подпишете договор за интернет банкиране следва да посетите локация на банката.

Мога ли да изпратя онлайн искане за регистрация, без да съм клиент на банката?

Да, можете да изпратите онлайн искане за регистрация, независимо дали сте клиент на банката или все още не сте. В момента, в който посетите локация на банката, ще ви бъде открита сметка в банката и ще ви бъде създадена регистрация в системата за интернет банкиране.

След като вече съм изпратил онлайн искане за регистрация, кога следва да посетя банката?

Можете да посетите локация на Алианц Банк България веднага след изпращане на онлайн искане за регистрация, но не по-късно от 10 календарни дни.

Откъде мога да разбера по-подробно какви възможности предлага интернет банкирането на Алианц Банк България?

Можете да научите повече за предлаганите от Allianz E-bank възможности от ръководство за Функционалности (PDF, 3.12 MB).

Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

Non-stop банкиране
С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис.

Единна сметка
С една сметка Вие опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на Ваши застраховки към Алианц България.

Бързина в реално време
Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на Банката. Върешнобанковите преводи се изпъляват веднага в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове зависещи от използваната платежна система.

Справочна информация

 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по всяка ваша кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България.
 • възможност за експортиране на желаната справочна информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването й.


Извършване на преводи

 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант – статистическа форма 100 000, декларация НОИ, декларация ЗМИП
 • Плащане на месечни задължения 

Allianz E-bank Ви дава възможността да заплатите, без допълнителни такси за физически лица и с такса за вътрешнобанков превод за юридически лица, всички Ваши месечни задължения за:

 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода

Доходност в Интернет

Функционалности за откриване на депозити и сметки:

 • Нова Online спестовна сметка
 • Нов Стандартен срочен депозит
 • Нов депозит "Алианц Комфорт"
 • Нов депозит "Алианц Ускорение"
 • Нов депозит "Три напред"

Спечелете доходност от Вашите парични средства през Алианц E-bank като откриете Online спестовна сметка или депозит по избор навсякъде и в удобно за Вас време!

Повече информация относно функционалности за откриване на депозити през системата за интернет банкиране можете да откриете в ръководство "Функционалности" или на страница Онлайн сметки и депозити

Плащане на вноски по застраховки към Алианц България
С Allianz E-bank имате възможност да следите по всяко време вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България.
Разберете как само с 3 клика на мишката в Allianz E-bank можете да платите дължима вноска по застраховка към Алианц България.

Справка за осигурителни партиди във фондовете на Алианц
Allianz E-bank Ви дава възможност да получите и детайлна информация за състоянието на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България. Вие можете да проверите по всяко време:
текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България
да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида
да извършите проверка по липсващи вноски
да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
да получите информация за стойността на един дял към момента на справката

Удобства
възможност за oнлайн подписване на електронен договор за откриване на Онлайн спестовна сметка и четири вида депозитни продукти;
използване на едно потребителско име и парола в Allianz E-bank, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп;
възможност да предоставяте на други лица достъп до вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп;
достъп до системата от 5-те най-използвани браузъри – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. Повече информация можете да откриете в ръководствотоДостъп и Удостоверяване.

Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

При банкиране с Allianz E-bank се използва 128-bit SSL криптиране /криптиран https протокол/ на информацията, с което се защитава обмяната на данни между клиента и Алианц Банк България.

Можете да научите повече за средствата за защита на данните при разплащания в Интернет от каталог Електронна сигурност.

Достъп до Allianz E-bank можете да осъществите:

 • с потребителско име и парола, ако желаете да извършвате само справки и съставяне на документи;
 • с потребителско име, парола и token устройство при заявено желание за извършване на преводи.

За подписване на преводи в Allianz E-bank можете да използвате token устройство - хардуерно устройство, чрез което се генерира еднократен код, използван за удостоверяване в Алианц E-bank. Научете повече за token устройствата, предлагани от Алианц Банк България.

Важни документи за регистрация и промяна на Allianz E-bank 

Общи условия за регистрация и ползване на Алианц E-bank

Искане за регистрация или промяна в регистрацията на потребител до клиент, ползващ Алианц E-bank - този формуляр се попълва при:

 • промяна на достъп и права на потребители;
 • промяна на схеми за подпис;
 • заявяване на регистрация на token устройство;

Протокол за получаване на token – устройство и промяна в защитните параметри при достъп до Алианц E-bank от потребител - документа се попълва в следните случаи:

 • забравено потребителско име;
 • забравена парола;
 • отблокиране на потребител;
 • получаване на token устройство.
 • активиране, деактивиране и посочване на изключения при известяване по e-mail и SMS за достъп до Алианц E-bank от IP адрес, различен от последно използвания.
 • Ограничаване на достъпа до Алианц E-bank само от посочени IP адреси.
 • Блокиране, отблокиране, заличаване на ПИН код и синхронизиране на token устройство.

Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране
След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за васлокация на Алианц Банк България.

Видео помощник

Тук може да намерите и гледате видео демонстрации и инструкции, затова как да използвате някои от услугите и функционалностите, които Allianz E-bank предлага.

Кликнете върху избраната от Вас услуга, за да гледате видеото.

Справки:

Състояние на сметка

Движения по сметка

Експозиция на сметки

Обороти по сметка

Валутни курсове

Кредити

Преводи:

Кредитен превод

Бюджетно плащане

Директен дебит

SWIFT превод

Вътрешнобанков валутен превод

Обмяна на валута

Масови плащания

Чакащи подпис

Наредени документи

Нареждане разписка

Макет

Контрагенти

Карти:

Извлечения по кредитна карта

Застраховки:

Плащане на застраховки в лева

Плащане на застраховки във валута

Спестявания:

Нова онлайн сметка

Довнасяне по онлайн сметка

Теглене от онлайн сметка

Настройки:

Промяна на потребителско име

Промяна на парола

Смяна на псевдоним на сметка

Саморегистрация

Посещения в сайта

Заявки:

Теглене на каса

Издаване на дебитна карта

Поща:

Съобщения

Ако все още нямате регистрация за Allianz E-bank, можете да подадете онлайн заявление за регистрация по този начин.

  Мобилно банкиране

Allianz - Мобилно банкиране

Мобилно банкиране от Алианц Банк България

Банкирайте навсякъде и по всяко време!

Достъпно в Play Store и App Store

Вижте повече!

  Token устройство

Allianz - Token устройство

Какво е token устройство

Това е хардуерно устройство, генериращо еднократна парола. Тя е изписана слято, с ПИН код, който се задава от потребителя на самия token. Еднократната парола и ПИН-а образуват еднократен код.

Той ви е необходим, когато ползвате Allianz E-bank. С него удостоверявате самоличността си при подпис на платежно нареждане и при вход в системата.

Важи за случаите, в които потребителят е активирал опцията за вход само с token.

 • Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

 • Какви са предимствата на token устройствата

 • Колко струва token устройствато

Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

Защото се състои от два несвързани помежду си елемента:

 • информация, известна само на потребителя – ПИН кодът на token устройството. „Алианц Банк България“ го съхранява в криптирана форма, която й позволява да провери дали потребителят е въвел валиден ПИН, но не и да разбере какъв е самият ПИН или да го промени.
 • Предмет, който само потребителят притежава – token устройството, генериращо еднократни пароли.

Какви са предимствата на token устройствата

 • Високо ниво на сигурност.
 • Лесно за употреба.
 • Не е необходимо ежегодно подновяване.
 • Ниски разходи.
 • Компактност.

  Онлайн сметки и депозити

Allianz - Онлайн сметки и депозити

Управлявайте парите си онлайн. С Allianz E-bank можете да откривате сметки и депозити.

Всяка минута вашите средства могат да ви носят доходност. Спестявайте със системата за интернет банкиране. С нея можете да откриете:

 • Нова online спестовна сметка.
 • Нов стандартен срочен депозит.
 • Нов депозит „Алианц Комфорт“.
 • Нов депозит „Алианц Ускорение“.
 • Нов депозит „Три напред“.

Откриването на сметка или депозит онлайн не изисква посещение в клон на банката. Сключеният договор е изцяло електронен и новооткритата сметка или депозит се добавя автоматично към регистрацията на клиента в Allianz E-bank.

 • Предимства на Online спестовна сметка

 • Как да откриете Online спестовна сметка или депозит

Предимства на Online спестовна сметка

 • получавате диференцирана лихва в зависимост от сумата;
 • лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период, съобразно действащата тарифа на банката;
 • довнасяте и нареждате преводи по всяко време на денонощието;
 • можете да откриете Online спестовна сметка без да посещавате банков офис или да се обаждате на вашия банков консултант, при условие, че сте клиент на системата за интернет банкиране Allianz E-bank.

Как да откриете Online спестовна сметка или депозит

Минималното изискуемо салдо за откриване и поддържане на Online сметка или депозит е 500 валутни единици.

Ако сте клиент на Allianz E-bank, можете да откриете сметка или депозит веднага:

 • влезте в системата на Allianz E-bank.
 • от основното меню изберете „Спестявания“, от менюто вляво изберете спестовен продукт.
 • следвайте инструкциите за откриване.

Ако нямате Allianz E-bank акаунт или искате да станете клиент на „Алианц Банк България“ в момента, трябва да:

 • подадете онлайн заявка за регистрация за системата на Allianz E-bank, бутон „Интернет банкиране“;
 • посетите най-удобния за Вас банков офис, за да подпишете договор и да откриете сметка (ако нямате сметка в банката).

Спечелете време с Алианц E-bank!

Вашите спестявания са ганартирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

  Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Allianz - Квалифициран електронен подпис

Какво представлява КЕП

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) е средство за електронна идентификация и удостоверява самоличността на неговия ползвател. Електронният подпис има правната сила на ръчно поставен подпис върху хартиен документ.

Кой може да притежава КЕП

Квалифициран електронен подпис може да бъде издаден на всяко правновалидно юридическо лице.

 • Предимства при използването на КЕП

 • Къде може да ползвате КЕП

 • Къде и как може да закупите КЕП

 • Колко струва закупуването на КЕП

Предимства при използването на КЕП

 • Подписвате важни за вас документи от всяка точка по света и по всяко време. Не е необходимо да посещавате държавни учреждения и да чакате на опашки.
 • Спестявате – всеки клиент, подал годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща отчетната, спестява 1% от дължимия годишен корпоративен данък.
 • Сигурност – подписаният с КЕП документ не може да бъде фалшифициран или подправян.

Къде може да ползвате КЕП

Електронният подпис може да се използва при подаването на документи онлайн към органите на държавната администрация и местно самоуправление. Подаване на годишна данъчна декларация например.

С електронен подпис можете да подписвате документи в произволен файлов формат: електронно писмо, декларация, документ на Word, PDF и др.

Къде и как може да закупите КЕП

Посетете офис на Алианц Банк България и подайте попълнено „Искане за издаване на квалифициран електронен подпис“.

Колко струва закупуването на КЕП

Цената на комплект за квалифициран електронен подпис включва:

 • Смарт карта с еднична цена 19,20 лв.
 • Карточетящо устройство с единична цена 22,80 лв.
 • Удостоверение за електронен подпис с единична цена 60 лв.

   Обща цена за комплект КЕП– 102 лв.

Всеки клиент избира сам пакета, който желае да ползва, както и да персонализира, и купува само отделни компоненти от предлагания пакет.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на „Алианц Банк България“.

  Декларация за произход на парични средства

Allianz - Квалифициран електронен подпис

Алианц Банк България въвежда промени във връзка с попълването на Декларация за произход на парични средства по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България.

Промените дават възможност за подаване на декларацията за получени преводи, теглене на каса и други операции, извършени през Алианц E-bank или в банков офис.

 • Декларация за произход на парични средства

 • Промени

 • Попълване на Декларация за произход на парични средства

Декларация за произход на парични средства

Декларацията за произход на парични средства се подава задължително към банката при извършени операции - получени и наредени преводи, тегления и вноска на каса, и други операции, чиято стойност надхвърля 30 000 лева или валутната им равностойност.

Новите функционалности в Алианц E-bank Ви позволяват:

 • По-голяма гъвкавост при подаване на Декларация за произход на парични средства.
 • Не се налага посещение на банкова локация за подаване на декларацията за получени преводи.
 • Вградени функции за автоматично попълване на информация за бързо и лесно съставяне.
 • Създаване на макети на декларацията за най-често извършваните операции.

Промени

Новата функционалност Декларация за произход на парични средства в Алианц E-bank дава възможност за създаване на декларацията като част от платежно нареждане, и като отделен документ.

Това позволява подаване на декларацията за различни сделки и операции, които включват:

 • наредени преводи през Алианц E-bank и в офис на Алианц Банк България;
 • получени преводи;
 • тегления и вноски на каса в банката;
 • други операции, за които се изисква Декларация за произход на парични средства.

Новата функционалност на Декларация за произход на парични средства, подавана през Алианц E-bank, включва:

 • Възможност за запаметяване на макети на декларацията за често извършваните операции.
 • Декларацията съдържа всички задължителни реквизити съгласно закона.
 • Декларацията, като част от платежното нареждане, ще бъде достъпна чрез връзка в самия документ.
 • В декларацията са въведени контроли и функции, осигуряващи лесно и бързо съставяне.

Попълване на Декларация за произход на парични средства

Всички реквизити на Декларация за произход на средства за задължителни за попълване!

Декларацията като част от преводно нареждане става достъпна и задължителна при съставяне на документ в Алианц E-bank, на стойност равна или по-голяма от 30 000 лева или тяхната валутна равностойност.

Декларацията като отделен документ може да бъде съставена и подписана в новосъздадената фунцкионалност Декларация за произход на парични средства в меню Преводи на Алианц E-bank.

Информацията за клиент и потребител се зарежда автоматично във формата на декларацията. Информацията може да бъде коригирана от потребителя, който съставя декларацията.

Като декларатор се посочва лице, което е самият клиент, пълномощник или законен представител. Той може да е различен от лицето, което съставя декларацията. Деклараторът задължително трябва да бъде регистриран потребител към клиента, от името на който се подава декларацията, и да участва в схемата за подпис.

Ако е необходимо, съставящият декларацията може да посочи друго лице като декларатор. За целта трябва да изпише ЕГН/ЛНЧ/Номер на паспорт на декларатора и системата автоматично ще зареди останалата информация - имена, гражданство, адрес, номер на документ за самоличност и валидност на документа за самоличност.

За най-често извършваните операции потребителят може да запази макет на Декларацията за произход на парични средства. За целта се използва бутон Запази макет. Запазените макети могат да се използват като отделен документ и като част от платежно нареждане.

Допълнителна информация за попълване на Декларация за произход на парични средства през Алианц E-bank можете да откриете в ръководство Функционалности.