Main navigation back

Общ регламент за защита на личните данни / GDPR

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на лични данни, който Ви дава по-голяма сигурност и право да бъдете защитени от неетично и/или нерегламентирано използване на Ваша лична информация. В основата на работа ни в Алианц стои отговорното съхранение и използване на данните на клиентите ни в цял свят. Новият регламент е още една възможност да отговорим на Вашите очаквания и да оправдаем доверието Ви към нас.

По-долу ще откриете информация за новото европейско законодателство за личните данни, както и отговори на често задавани въпроси във връзка с него.

Регламент (ЕС) 2016/679

Allianz - allianz_gdpr

Съгласие за ползване на лични данни

Какво представлява декларацията?

Това е декларация за съгласие, с която ни позволявате да разполагаме с Вашите лични данни. По този начин можем да продължим да Ви осигуряваме персонализирани финансови услуги, отговарящи изцяло на Вашите потребности.

За какво давам съгласие?

За да Ви изпращаме индивидуални предложения, важна информация при промени в условията на използваните от Вас продукти или да Ви предоставим преференциални условия.

Как ще използвате моите данни?

Ще ви дадем няколко примера:

  • При подновяване на Автомобилна застраховка можем да Ви направим специално предложение, което отразява историята Ви като наш клиент.
  • Можем регулярно да Ви уведомяваме за статуса на договора Ви за финансови услуги – предстоящи вноски, направени плащания към Вас, изтичане на застраховка и др.

Трябва ли да попълня декларацията?

За да можем да продължим да Ви информираме по важни за Вас въпроси, например за продуктите, които ползвате, или преференциални условия, които можете да получите, е нужно отделно съгласие.

Кой има достъп до моите лични данни?

Достъпът до личните данни е защитен и те могат да бъдат ползвани от дружествата от групата на Алианц България и наши официални доверени партньори при спазване на високите ни стандарти за защита на лични данни.

Какви са моите права?

По всяко време можете да оттеглите дадено съгласие. Имате право да знаете каква информация притежава Алианц България за Вас, включително и на електронен носител. Можете да актуализирате и коригирате данните си, както и да възразите срещу използването и съхраняването им.

Документи

  • Защита на личните данни

  • Форми за предоставяне на съгласие за обработване

  • Заявления

  • Оттегляне на съгласие

  • Задължителни корпоративни правила

Заявления

ЗАД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

Алианц Лизинг България - Формуляр за упражняване на права

Алианц Банк България - Заявление за упражняване на права относно личните данни

Оттегляне на съгласие

Формата за оттегляне на съгласие следва да попълните и занесете лично в офис на Алианц България.

Офиси застраховане и пенсионно осигуряване

Офиси банкиране

Офиси лизинг

Длъжностно лице по защита на данните в Алианц България
Data Protection Officer at Allianz Bulgaria

Антон Иванов

data.privacy@allianz.bg