Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Информационни документи

Индустриален пожар
Пожар и природни бедствия
Всички рискове на индустриални обекти
Кражба чрез взлом
Застраховка „Електронни системи“
Застраховка „Авария на машини“
Застраховка „Селскостопански култури“
Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства „Алианц на път“
Застраховка „Помощ при пътуване – Комфорт“
Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“
Застраховка „Отговорност на туроператора“
Застраховка „Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване“
Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие“
Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“
Застраховка „Отговорност на работодателя“
Застраховка „Професионална отговорност“
Застраховка „Гражданска отговорност на физически лица“
Застраховка „Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия“
Застраховка „Отговорност на хотелиера и ресторантьора“
Застраховка „Отговорност на туроператора“
Задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“Застраховка „Злополука“Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“Застраховка Удължена гаранция

Застраховка “Помощ при пътуване – автоасистанс за България“

Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен транспорт

Как да Ви бъдем полезни?