Main navigation back

Инвестиционни застраховки

  Инвестиционна програма "Алианц Престиж"

Allianz - 2_615x410-Recovered-Recovered

Какво получававате при сключване на "Алианц Престиж"?

 • Избирате инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време
 • Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователната сума)

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и премия

Допълнителни предимства

 • Можете да промените инвестиционните фондове и да прехвърляте инвестициите от един фонд в друг по всяко време.
 • Възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии).
 • Освобождаване от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования над 30%;
 • Застрахователна защита и поемане на медицински разноски при добавяне на пакет „Злополука“.

Застраховката може да бъде сключена от договорител юридическо лице, като застраховани могат да бъдат лица на възраст от 14 до 60 години.

Прочетете повече за инвестиционните програми

Прочетете повече за инвестиционните фондове

Срок, валута и премия

Срок:

 • от 10 до 30 години.

Валута:

 • Евро
 • Щатски долари

Минималната застрахователна премия:

 • 1000 евро/щатски долари при еднократна
 • 240 евро/щатски долари при годишна 
 • 20 евро/щатски долари при месечна
 • 100 евро/щастски долари при извънредни 

  Стойности на инвестиционните програми на Алианц

Лайф Инвест

Бъдеще Инвест

Динамик Инвест

BONOS Invest

Алианц Престиж

Pioneer Investments

Allianz Index Invest

Profit Max

Safe Invest IV

Safe Invest III

Safe Invest II

Safe Invest I

Index Max

Top Invest II

Top Invest I