Main navigation back

Инвестиционни застраховки

Инвестиционна програма "Алианц Престиж"

Allianz - 2_615x410-Recovered-Recovered

Какво получававате при сключване на "Алианц Престиж"

 • Алианц Престиж е инвестиционна програма. С нея избирате инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средствата.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователната сума).

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и премия

Допълнителни предимства

 • Можете да промените инвестиционните фондове и да прехвърляте инвестициите от един фонд в друг по всяко време.
 • Имате възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии).
 • Освобождаване от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования над 30%;
 • Застрахователна защита и поемане на медицински разноски при добавяне на пакет „Злополука“.

Застраховката може да бъде сключена от договорител юридическо лице, като застраховани могат да бъдат лица на възраст от 14 до 60 години.

Прочетете повече за инвестиционните програми

Прочетете повече за инвестиционните фондове

Срок, валута и премия

Срок:

 • от 10 до 30 години.

Валута:

 • Евро
 • Щатски долари

Минималната застрахователна премия:

 • 1000 евро/щатски долари при еднократна
 • 240 евро/щатски долари при годишна 
 • 20 евро/щатски долари при месечна
 • 100 евро/щастски долари при извънредни 

Инвестиционна програма "Safe Invest"

Allianz - 640x310-Recovered

Какво получавате при сключване н "Safe Invest"

 • Лична инвестиция на Вашите средства.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Алтернатива на спестовните продукти.
 • 100% гаранция на внесените средства.
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели.

 • Допълнителна информация

 • Срок и валута

Допълнителна информация

   • Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.
   • Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7000 евро.
   • Договорител по застраховката може да бъде юридическо лице.

Срок и валута

Срок:

Фиксиран падеж: 30.11.2026 г.

Валута:

Евро.

Стойности на фондовите единици на Алианц Престиж, Pioneer Investment, Best Invest, Index Extra, Index MAX

Алианц Престиж

Best Invest I

Pioneer Investments

Best Invest II

Top Invest I

Safe Invest I

Top Invest II

Index Max

Safe Invest II

Safe Invest III

Profit Max

Index Extra

Safe Invest IV