Main navigation back

Групова рентна застраховка

Групова рентна/пенсионна застраховка

Allianz - 85737018_1200x1600px__72dpi

Това е най-често срещаният финансово-осигурителен план за корпоративни клиенти, съобразен с потребностите на компаниите да защитят от една страна своите служители и да ги стимулират допълнително финансово.

Предимства

 • Данъчни облекчения по ЗКПО – чл. 204, т. 2, буква "а" и чл. 208 от ЗКПО, ползвани от работодателя.
 • По-ниски разходи на работодателя за работни заплати поради намаляване на  дължимите вноски за ДОО, ПКБ и здравно осигуряване.
 • Сигурна инвестиция с допълнителна доходност.
 • Месечната рента не е обвързана с трудовия стаж.
 • Възможност за получаване на рентата и преди достигане на необходимата за пенсиониране възраст.

 • Срок и валута

 • Застрахователна премия

 • Период на получаване

 • Възможности за плащане

Срок и валута

Валута:

Месечната рента се определя в лева.

Срок: 

От 1 до 5 години.

Застрахователна премия

Размерът на застрахователната премия

се определя според отсрочката, срока за получаване на рентата, размера на месечната рента и броя на застрахованите лица.

 Застрахователна премия (вноска) може да се плати:

 • еднократно (при сключване), 
 • на месечни вноски, през месеца, за който се отнасят
 • годишни вноски (предплащат се за всяка година през целия период на отсрочване).

Период на получаване

Можете да получавате месечната рента от 1 до 5 години включително, в зависимост от избора Ви при сключване на застраховката.

 

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане