Main navigation back

Всичко за туристическия бизнес

За туристическия бизнес

За туристическия бизнес

Ако търсите решения за допълване на предлаганите от Вас туристически услуги, Алианц България Ви предлага удобно и бързо обслужване, специални отстъпки и атрактивни финансови условия!

За бизнеса и често пътуващи служители

За често пътуващите по бизнес

както и за служители на фирми за международен транспорт, предлагаме застраховка "Помощ при пътуване – медицински разноски" и индивидуални решения за нуждите на бизнеса.

За финансови институции

За финансови институции 

Адаптирани решения за притежателите на банкови карти. Освен стандартните основни и допълнителни покрития е възможно добавянето на нови, според изискванията на банковата институция. 

За туристическия бизнес
За бизнеса и често пътуващи служители
За финансови институции

  Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване

Allianz - sb10069230w_001_1200x1600px__72dpi

Планирането на едно пътуване често изисква много усилия и време!

И когато се случи непредвиденото, анулирането или прекратяването на почивката не бива да добавя към разочарованието и финансови загуби!

  • Предимства

  • Анулиране на пътуване

  • Прекратяване на пътуване

  • Важно да знаете

Предимства

Предимства

  • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване; 
  • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
  • бързо и удобно сключване на застраховката - при туроператор или в офисите на Алианц България.

Анулиране на пътуване

Анулиране на пътуване

Застраховката е специално създадена да Ви предпази от загуба на пари при анулиране на пътуването, в случай на:

  • внезапно заболяване, злополука или смърт
  • усложнение при бременост, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция
  • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
  • призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело
  • при уволнение от работа
  • връчване на съобщение за предявен иск за развод
  • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Прекратяване на пътуване

Прекратяване на пътуване

При предсрочно прекратяване на пътуването Алианц България ще Ви възстанови сумите за неизползваните предплатени туристически услуги, в случай на:  

  • внезапно заболяване, злополука или смърт
  • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
  • усложнение на бремеността до 28 г.с.
  • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

Важно да знаете

Застраховка "Помощ при пътуване - анулиране и прекратяване на пътуване" се сключва в деня на подписване на договора Ви за туристическо пътуване или в деня на закупуването на самолетния билет.

  Туристическа застраховка

Allianz - 96505671

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на застрахованите туристи, организирани от лицензирани туристически фирми, учебни заведения, организации и фирми. 

Осигурява следните покрития:

  • Основно (задължително) покритие - Смърт и трайна загуба на трудоспособност на застрахования, вследствие злополука и Медицински разноски и репатриране на застрахования или на тленните му останки, вследствие злополука или акутно заболяване.
  • Допълнителни (избираеми) покрития - Кражба, загуба или повреда на лични вещи, Отмяна на пътуването, Гражданска отговорност на застрахования за нанесени телесни увреждания и материални щети на трети лица. 

  Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти

Застраховката е предназначена за собственици или наематели на туристически обекти и осигурява застрахователна защита за техните гости за времето на престоя им там. Застраховката за всеки един турист влиза в сила от датата на пъ рвата регистрация в застрахования туристически обект и е валидна до последната регистрирана дата на престоя. 

Осигурява следните покрития:

  • Основно покритие - Медицински разноски в резултат на злополука и Спасителни разноски и разходи за репатриране
  • Допълнително покритие 1 - Смърт и трайна загуба на трудоспособност в резулт ат на злополука и Лична отговорност за нанесени щети на трети лица
  • Допълнително покритие 2 - Кражба и повреда на личен багаж.
Allianz - 84934744_1200x1600px__72dpi

  Помощ при пътуване - медицински разноски

Allianz - 84930403_1200x1600px__72dpi

Спокойни за всяка Ваша дестинация! 

По време на пътуване или престой извън страната, Алианц осигурява спокойствие, съдейства в случай на заболяване или злополука и Ви спестява непредвидени финансови разходи. Ние ще Ви помогнем, където и да се намирате по всяко време на денонощието. 

Предимства

  • 24/7 съдействие и обслужване на български език
  • 15% отстъпка при подновяване застраховката и при липса на щети през предходната година 
  • 10% отстъпка за нови клиенти, при наличие на Европейска здравноосигурителна карта.

 

 

  • Основно покритие

  • Допълнителни покрития

  • Варианти

Основно покритие

Основно покритие

  • медицински разходи към държавни (обществени) и частни здравни заведения; 
  • разходи за медицински транспорт и репатриране; 

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

  • изплащане на обезщетение за загубен или повреден личен багаж
  • разходи за закупуване на вещи от първа необходимост при закъснение на личен багаж
  • разходи за издирване и спасяване в планината при упражняване на зимни спортове и туризъм
  • юридическа помощ
  • кражба, загуба или унищожение на лични документи, кредитни или дебитни карти
  • застраховка "Злополука"

Варианти

Варианти

  • за еднократно пътуване
  • за многократни пътувания в рамките на годината (Мултитрип)
  • семейна застраховка
  • групова застраховка
  • застрахователни лимити/суми

  Помощ при пътуване - Комфорт

Allianz - 2_84214613_1200x1600px__72dpi

Обичате да пътувате често или работата Ви е свързана с многократни пътувания в чужбина - командировки, семинари, конференции?

Тогава тази застраховка е именно за Вас ... и за Вашия комфорт. 

  • Основна информация

  • Основно покритие

  • Допълнителни покрития

Основна информация

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст до 65 години, които в рамките на календарната година, многократно пътуват в чужбина с цел бизнес или туризъм и срокът на пребиваването им за едно отделно пътуване е до 30 календарни дни. 

Обслужването на застрахованите в случай на събитие традиционно е с осигурен денонощен асистанс – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата от Корис България. 

Основно покритие

Основното покритие по застраховката включва:

  • Медицински разноски, в резултат на злополука или акутно заболяване
  • Медицинско репатриране
  • Транспортиране на тленни останки
  • Допълнителни асистанс услуги
  • Юридическа помощ
  • Кражба или загуба на документи
  • Злополука
  • Личен багаж
  • Закъснение на полет
  • Закъснение на багаж
  • Лична отговорност

Допълнителни покрития

Допълнителни покрития

  • Отмяна (анулиране) и прекратяване на пътуването
  • Зимни спортове
  • Голф

Всяко едно от допълнителните покрития се включва към основното покритие по застраховката по избор на клиента