Main navigation back

Тарифи

Тарифа за юридически лица

Allianz - 1173346804_1200x1600px__72dpi

Уведомления

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01 март 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

  • в раздели: „Общи условия“,„Клиентски сметки“,„Зона за самообслужване“, „Банков сейф“, „Операции с ДЦК, издадени по реда на Наредба No5 на МФ и БНБ“, „Факторинг услуги“, „Други“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
  • в раздели: „Общи условия“, „Кредитни операции“, „Депозити“, „Зона за самообслужване“,  „Банков сейф“, „Операции с ДЦК“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 

Считано от 01 май 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

  • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Чекове, Инкаса, Директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Свободни професии“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
  • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Операции с чекове“, „Картови операции“ и „Алианц Академика“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Архив тарифа юридически лица

  • 2017 г.

  • 2016 г.

  • 2015 г.

  • 2014 г.

  • 2013 г.

  • 2012 г.