Main navigation back

Тарифи

Тарифа за юридически лица

Allianz - 1173346804_1200x1600px__72dpi

Уведомления

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за промени в раздел 13.2. „Банков сейф“ в Тарифата за лихви, такси и комисиони за юридически лица в сила от 03 януари 2017 г.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта  www.allianz.bg

Архив тарифа юридически лица

  • 2016 г.

  • 2015 г.

  • 2014 г.

  • 2013 г.

  • 2012 г.