Main navigation back

Други

  Трезор за съхранение на лични и фирмени ценности

Allianz - 109424557_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България гарантира пълна конфиденциалност и безрисково съхранение в банков сейф за най-ценните ви вещи:

  • лични документи (нотариални актове, договори) и ценности (бижута);
  • фирмени документи;
  • предмети на изкуството.

  • Сигурност на сейфовете

  • Локации на сейфове

Сигурност на сейфовете

Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, отговарящ на най-строгите стандарти за сигурност. Достъп до вашата индивидуална касета имате само вие или упълномощените от вас лица – получавате два уникални ключа при наемане на сейфа.

Локации на сейфове

Алианц Банк България предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

ГрадАдрес, телефон
БургасБЦ Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ВарнаБЦ Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Център
бул. Мария Луиза 9
052/689327, 052/689340
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Владислав
ул. Братя Миладинови 68
052/ 668 701
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Генерал Колев
ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
Велико ТърновоБЦ Велико Търново
ул. Марно поле 2
062/ 618 010
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ДобричБЦ Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч. 
ПлевенБЦ Плевен
ул. Ц. Церковски 16
064/ 89 07 62
Работно време:
от 8.30 до 9.30 ч.
от 16.30 до 17.30 ч.
ПловдивБЦ Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
СофияБЦ Иван Вазов
бул. Цар Освободител 8
02/921 56 38
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Мария Луиза
бул. Дондуков 33
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ТроянБЦ Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на „Алианц Банк България“.

  Информация съгласно ЗПФИ

Уведомление до клиентите на „Алианц Банк България“ АД


27.04.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че:
- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в раздел „Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)“ в Тарифите за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти и за физически лица.
- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила нови Общи условия на „Алианц Банк България“АД, приложими към договорите с клиенти по сделки с финансови инструменти

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

От 1 ноември 2007 година са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). Двата нормативни акта (ЗПФИ и Наредба №38) бяха създадени с оглед спазване на изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Комисията на Европейския Съвет относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и на последвалата я Директива 2006/73/ЕО за нейното прилагане.

Основните цели на ЗПФИ и Наредба №38 са осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар, както и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазарите на финансови инструменти.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и Наредба №38 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура.