Main navigation back

Електронни услуги

Allianz Bank Bulgaria SmartID - мобилно приложение за идентификация в платформата за интернет и мобилно банкиране

Приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID следва да бъде инсталирано от всеки потребител на интернет и мобилното банкиране, независимо от това дали е с активен или пасивен достъп до платформата.

Всичко важно за Allianz Bank Bulgaria SmartID, събрано в няколко думи:

 • Безплатно е;
 • Предназначено е за физически и юридически лица;
 • Следва да се ползва от всеки потребител в платформата за интернет и мобилно банкиране (с активен и с пасивен достъп);
 • Работи на устройства с операционна система Android или iOS;
 • Работи на устройство, които имат връзка с интернет;
 • При регистрация в приложението следва да използвате мобилния телефонен номер, наличен във Вашия профил в интернет банкирането;
 • Ползва се както за подписване на платежни нареждания и документи, така и за потвърждаване на вход в интернет и мобилното банкиране;
 • Ползва се за потвърждаване на платежни нареждания и управление на съгласия от клиенти на Алианц Банк България, наредени през външни доставчици на платежни услуги;
 • Не е заместител на платформата за интернет и мобилно банкиране, а е допълнение към нея;
 • Заменя ползваните до момента токън устройства;
 • Има версия на български и на английски език;
 • Има собствен ПИН код, който следва да бъде зададен от всеки потребител в процеса по регистрация в приложението;

Какво следва да направя за да ползвам Allianz Bank Bulgaria SmartID?

В момента пилотна версия на приложението е налична в Google Play за устройства с операционна система Android и може да свалите от линка по-долу. В началото на месец Октомври 2019 в App Store на Apple ще бъде налична версия за устройства с операционна система iOS.

В процеса по инсталация следва да дадете необходимите разрешения на мобилното приложение за достъп до системни функционалности на Вашето мобилно устройство. За използване на приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID е нужна връзка с интернет.

Важно за потребителите на Алианц M-bank - до края на месец Септември 2019 предстои да бъде публикувана актуализация на приложението за мобилно банкиране. Ползвонето на SmartID в комбинация с Алианц M-bank ще е възможно след инсталиране на актуализацията на Вашето устройство.

В следващите картки демо видеа можете да видите как:

С първото отваряне на апликацията Allianz Bank Bulgaria SmartID, ще бъде необходимо да въведете потребителсктото име и паролата от интернет банкирането си, за да започнете процеса по регистрация.

Стъпките за потребители с активно интернет банкиране, които имат регистриран токън, са следните:

 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка Вие трябва да въведете ПИН кода на токъна си, както и генерирания от него шестцифрен код;
 5. Ако данните са правилни, приложението ви прехвърля на стъпка номер пет, където следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 6. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.

Стъпките за потребители с пасивно интернет банкиране, които нямат регистриран токън, са следните:

 1. На първа стъпка в мобилната апликация, въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането;
 2. На втора стъпка Вие трябва да въведете мобилния телефонен номер, който сте предоставили в банката. На този номер ще получите SMS с еднократен активационен код;
 3. На трета стъпка следва да въведе получения чрез SMS еднократен активационен код, чиято валидност е 5 минути;
 4. На четвърта стъпка следва да зададете ПИН код, който ще използвате занапред в мобилната апликация;
 5. На последната стъпка от процеса по регистрация, Вие имате възможност да изберете начин за вход в мобилната апликация – с ПИН или с биометричнни данни, стига устройството Ви да разполага с четец за пръстов отпечатък. Можете да променяте начина си на вход в апликацията по всяко време от меню Настройки.

Как се работи с Allianz Bank Bulgaria SmartID?

Получаване на пуш-нотификация със заявка за идентификация.

Случаите, в които системата за интерент и мобилно банкиране изпраща заявка за идентификация до мобилната апликация Allianz Bank Bulgaria SmartID са следните:

 • Вход в интернет и мобилно банкиране;
 • Подписване на платежна операция и/или пакет от документи - масово плащане;
 • Подписване на декларация по ЗМИП;
 • Откриване на депозит или Онлайн спестовна сметка;
 • Отказ на платежни операции в меню Чакащи подпис;

В следващите кратки демо видеа можете да видите как да използвате приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID за:

Бележка: Всички останали документи се подписват по същия начин, като стандартна платежна операция. Интернет банкирането изпраща заявката към мобилната апликация, Вие отваряте нотификацията, след което потвърждавате или отхвърляте заявката.

Настройки в Allianz Bank Bulgaria SmartID

Алианц Банк България препоръчва потребителите на мобилната апликация, чиито смарт устройства поддържат възможност за идентификация в устройството чрез биометрични данни, да заявят входа в приложението чрез пръстов отпечатък, вместо ПИН.

  Електронно банкиране

Allianz - 103405395_1200x1600px__72dpi

В съвременния забързан свят липсата на достатъчно време продължава да бъде един от основните проблеми, с които се бори всеки човек. Добрата новина е, че за една важна част от ежедневните ви ангажименти - финансовите, съществува начин за оптимизиране.

Allianz E-bank - системата за интернет банкиране на Алианц Банк България.

 • Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

 • Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

 • Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

 • Важни документи за промяна на регистрация в Allianz E-bank 

 • Видео помощник

Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

Регистриране в Allianz E-bank

Регистрирането в Allianz E-bank, системата за интернет банкиране на Алианц Банк България, е изключително лесно и се свежда до три последователни стъпки:
Попълване и подаване на искане за регистрация по електронен път – Онлайн искане за регистрация.
Посещаване на локация на Алианц Банк България за подписване на договор за интернет банкиране. (Моля вижте локациите на Алианц Банк България в страната).
Получаване на данни за достъп и първоначален вход в системата.


Задължително ли е да изпращам онлайн искане за регистрация?

Не, изпращането на онлайн искане на регистрация не е задължително. Можете директно да посетите избрана от вас локация на Алианц Банк България, в която ще ви бъде направена регистрацията и ще подпишете договор за интернет банкиране.

Задължително ли е да посетя локация на банката, за да подпиша договор за интернет банкиране?

Да, за да подпишете договор за интернет банкиране следва да посетите локация на банката.

Мога ли да изпратя онлайн искане за регистрация, без да съм клиент на банката?

Да, можете да изпратите онлайн искане за регистрация, независимо дали сте клиент на банката или все още не сте. В момента, в който посетите локация на банката, ще ви бъде открита сметка в банката и ще ви бъде създадена регистрация в системата за интернет банкиране.

След като вече съм изпратил онлайн искане за регистрация, кога следва да посетя банката?

Можете да посетите локация на Алианц Банк България веднага след изпращане на онлайн искане за регистрация, но не по-късно от 10 календарни дни.

Откъде мога да разбера по-подробно какви възможности предлага интернет банкирането на Алианц Банк България?

Можете да научите повече за предлаганите от Allianz E-bank възможности от ръководство за Функционалности (PDF, 3.12 MB).

Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

Non-stop банкиране
С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис.

Единна сметка
С една сметка Вие опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на Ваши застраховки към Алианц България.

Бързина в реално време
Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на Банката. Върешнобанковите преводи се изпъляват веднага в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове зависещи от използваната платежна система.

Справочна информация

 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по всяка ваша кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България.
 • възможност за експортиране на желаната справочна информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването й.


Извършване на преводи

 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант – статистическа форма 100 000, декларация НОИ, декларация ЗМИП
 • Плащане на месечни задължения 

Allianz E-bank Ви дава възможността да заплатите, без допълнителни такси за физически лица и с такса за вътрешнобанков превод за юридически лица, всички Ваши месечни задължения за:

 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода

Доходност в Интернет

Функционалности за откриване на депозити и сметки:

 • Нова Online спестовна сметка
 • Нов Стандартен срочен депозит
 • Нов депозит "Алианц Комфорт"
 • Нов депозит "Алианц Ускорение"
 • Нов депозит "Три напред"

Спечелете доходност от Вашите парични средства през Алианц E-bank като откриете Online спестовна сметка или депозит по избор навсякъде и в удобно за Вас време!

Повече информация относно функционалности за откриване на депозити през системата за интернет банкиране можете да откриете в ръководство "Функционалности" или на страница Онлайн сметки и депозити

Плащане на вноски по застраховки към Алианц България
С Allianz E-bank имате възможност да следите по всяко време вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България.
Разберете как само с 3 клика на мишката в Allianz E-bank можете да платите дължима вноска по застраховка към Алианц България.

Справка за осигурителни партиди във фондовете на Алианц
Allianz E-bank Ви дава възможност да получите и детайлна информация за състоянието на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България. Вие можете да проверите по всяко време:
текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България
да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида
да извършите проверка по липсващи вноски
да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
да получите информация за стойността на един дял към момента на справката

Удобства
възможност за oнлайн подписване на електронен договор за откриване на Онлайн спестовна сметка и четири вида депозитни продукти;
използване на едно потребителско име и парола в Allianz E-bank, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп;
възможност да предоставяте на други лица достъп до вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп;
достъп до системата от 5-те най-използвани браузъри – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. Повече информация можете да откриете в ръководствотоДостъп и Удостоверяване.

Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

При банкиране с Allianz E-bank се използва 128-bit SSL криптиране /криптиран https протокол/ на информацията, с което се защитава обмяната на данни между клиента и Алианц Банк България.

Можете да научите повече за средствата за защита на данните при разплащания в Интернет от каталог Електронна сигурност.

Достъп до Allianz E-bank можете да осъществите:

 • с потребителско име и парола, ако желаете да извършвате само справки и съставяне на документи;
 • с потребителско име, парола и token устройство при заявено желание за извършване на преводи.

За подписване на преводи в Allianz E-bank можете да използвате token устройство - хардуерно устройство, чрез което се генерира еднократен код, използван за удостоверяване в Алианц E-bank. Научете повече за token устройствата, предлагани от Алианц Банк България.

Важни документи за промяна на регистрация в Allianz E-bank 

Искане за регистрация или промяна в регистрацията на потребител до клиент, ползващ Алианц E-bank - този формуляр се попълва при:

 • промяна на достъп и права на потребители;
 • промяна на схеми за подпис;
 • заявяване на регистрация на token устройство;

Протокол за получаване на token – устройство и промяна в защитните параметри при достъп до Алианц E-bank от потребител - документа се попълва в следните случаи:

 • забравено потребителско име;
 • забравена парола;
 • отблокиране на потребител;
 • получаване на token устройство.
 • активиране, деактивиране и посочване на изключения при известяване по e-mail и SMS за достъп до Алианц E-bank от IP адрес, различен от последно използвания.
 • Ограничаване на достъпа до Алианц E-bank само от посочени IP адреси.
 • Блокиране, отблокиране, заличаване на ПИН код и синхронизиране на token устройство.

Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране
След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за васлокация на Алианц Банк България.

Видео помощник

Тук може да намерите и гледате видео демонстрации и инструкции, затова как да използвате някои от услугите и функционалностите, които Allianz E-bank предлага.

Кликнете върху избраната от Вас услуга, за да гледате видеото.

Справки:

Състояние на сметка

Движения по сметка

Експозиция на сметки

Обороти по сметка

Валутни курсове

Кредити

Преводи:

Кредитен превод

Бюджетно плащане

Директен дебит

SWIFT превод

Вътрешнобанков валутен превод

Обмяна на валута

Масови плащания

Чакащи подпис

Наредени документи

Нареждане разписка

Макет

Контрагенти

Карти:

Извлечения по кредитна карта

Застраховки:

Плащане на застраховки в лева

Плащане на застраховки във валута

Спестявания:

Нова онлайн сметка

Довнасяне по онлайн сметка

Теглене от онлайн сметка

Настройки:

Промяна на потребителско име

Промяна на парола

Смяна на псевдоним на сметка

Саморегистрация

Посещения в сайта

Заявки:

Теглене на каса

Издаване на дебитна карта

Поща:

Съобщения

Ако все още нямате регистрация за Allianz E-bank, можете да подадете онлайн заявление за регистрация по този начин.

  Мобилно банкиране

Allianz - 2_phone_right_samsung_iphone6

Мобилно банкиране от Алианц Банк България

Банкирайте навсякъде и по всяко време!

Достъпно в Play Store и App Store


Вижте повече!

  Online спестовна сметка

Allianz - 120371508_1200x1600px__72dpi

Online спестовната сметка съчетава доходността по депозитни продукти, свободата на разплащателна сметка и възможността сами да управлявате 24 часа своите пари.

 • Предимства на Online спестовна сметка

 • Как да откриете Online спестовна сметка

Предимства на Online спестовна сметка

 • получавате диференцирана лихва в зависимост от сумата;
 • лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период, съобразно действащата тарифа на банката;
 • довнасяте и нареждате преводи по всяко време на денонощието;
 • можете да откриете Online спестовна сметка без да посещавате банков офис или да се обаждате на вашия банков консултант, при условие, че сте клиент на системата за интернет банкиране Allianz E-bank.

Как да откриете Online спестовна сметка

Минималното изискуемо салдо за откриване и поддържане на сметката е 500 лева или евро.

Ако сте потребител на Allianz E-bank, можете да откриете сметка веднага:

 • влезте в системата на Allianz E-bank.
 • От основното меню изберете „Спестявания“, подменю „нова Online спестовна сметка“.
 • Следвайте инструкциите за откриване.

Ако нямате Allianz E-bank акаунт или искате да станете клиент на „Алианц Банк България“ в момента, трябва да:

 • подадете онлайн заявка за регистрация за системата на Allianz E-bank, бутон „Интернет банкиране“;
 • посетите най-удобния за вас банков офис, за да подпишете договор и да откриете сметка (ако нямате сметка в банката).

Спечелете време с Online спестовна сметка!

Вашите спестявания са ганартирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

  Token устройство

Allianz - 98310631_1200x1600px__72dpi

Какво е token устройство

Това е хардуерно устройство, генериращо еднократна парола. Тя е изписана слято, с ПИН код, който се задава от потребителя на самия token. Еднократната парола и ПИН-а образуват еднократен код.

Той ви е необходим, когато ползвате Allianz E-bank. С него удостоверявате самоличността си при подпис на платежно нареждане и при вход в системата.

Важи за случаите, в които потребителят е активирал опцията за вход само с token.

 • Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

 • Какви са предимствата на token устройствата

 • Колко струва token устройствато

Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

Защото се състои от два несвързани помежду си елемента:

 • информация, известна само на потребителя – ПИН кодът на token устройството. „Алианц Банк България“ го съхранява в криптирана форма, която й позволява да провери дали потребителят е въвел валиден ПИН, но не и да разбере какъв е самият ПИН или да го промени.
 • Предмет, който само потребителят притежава – token устройството, генериращо еднократни пароли.

Какви са предимствата на token устройствата

 • Високо ниво на сигурност.
 • Лесно за употреба.
 • Не е необходимо ежегодно подновяване.
 • Ниски разходи.
 • Компактност.

  Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Allianz - 106889073_1200x1600px__72dpi

Какво представлява КЕП

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) е средство за електронна идентификация и удостоверява самоличността на неговия ползвател. Електронният подпис има правната сила на ръчно поставен подпис върху хартиен документ.

Кой може да притежава КЕП

Квалифициран електронен подпис може да бъде издаден на всяко правновалидно юридическо лице.

 • Предимства при използването на КЕП

 • Къде може да ползвате КЕП

 • Къде и как може да закупите КЕП

 • Колко струва закупуването на КЕП

Предимства при използването на КЕП

 • Подписвате важни за вас документи от всяка точка по света и по всяко време. Не е необходимо да посещавате държавни учреждения и да чакате на опашки.
 • Спестявате – всеки клиент, подал годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща отчетната, спестява 1% от дължимия годишен корпоративен данък.
 • Сигурност – подписаният с КЕП документ не може да бъде фалшифициран или подправян.

Къде може да ползвате КЕП

Електронният подпис може да се използва при подаването на документи онлайн към органите на държавната администрация и местно самоуправление. Подаване на годишна данъчна декларация например.

С електронен подпис можете да подписвате документи в произволен файлов формат: електронно писмо, декларация, документ на Word, PDF и др.

Къде и как може да закупите КЕП

Посетете офис на Алианц Банк България и подайте попълнено „Искане за издаване на квалифициран електронен подпис“.

Колко струва закупуването на КЕП

Цената на комплект за квалифициран електронен подпис включва:

 • Смарт карта с еднична цена 19,20 лв.
 • Карточетящо устройство с единична цена 22,80 лв.
 • Удостоверение за електронен подпис с единична цена 60 лв.

   Обща цена за комплект КЕП– 102 лв.

Всеки клиент избира сам пакета, който желае да ползва, както и да персонализира, и купува само отделни компоненти от предлагания пакет.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на „Алианц Банк България“.

  Плащания чрез ПОС терминал

Allianz - mpos_new_wall

Възползвайте се от удобството на плащанията чрез ПОС терминал.

Увеличете възможностите за извършване на разплащания с клиенти и контрагенти като им осигурите опция за картови плащания на ПОС терминал.

Независимо от типа и големината на вашия бизнес, Алианц Банк  ще ви предложи точното решение. Банката предлага следните видове ПОС терминали - стандартен POS, мобилен mPOS и виртуален POS.

 • Предимствата на mPOS

 • Предимства на картовите плащания за бизнеса

 • Допълнителни услуги

 • Документи

Предимствата на mPOS

 • Мобилен! – приемате плащания навсякъде.

 • Компактен! – с размерите на неголям смартфон.

 • Лесен за употреба! – семпло и добре структурирано меню на mPOS-а и на мобилната апликация.
 • Функционален! – поддържа всички възможности на стандартен ПОС терминал. Сертифициран за приемане на контактни и безконтактни плащания с Visa, Mastercard и ApplePay.

 • Интуитивен! – помни до 6 смарт устройства и се сдвоява автоматично при включване.

 • Практичен! – разполагате със средствата 24 след приемане на плащането с карта.

Предимства на картовите плащания за бизнеса

 • Повишаване на продажбите
 • Клиентска удовлетвореност
 • Бързина при обслужването
 • По-висока ефективност на бизнеса
 • По-висока сигурност
 • ПОС устройства според Вашите нужди

 

Допълнителни услуги

 • Безплатна регистрация в платформата за Интернет банкиране на Алианц Банк.
 • Безплатни ПОС устройства за срока на договора.
 • Безплатно обучение на служителите в търговския обект, които ще приемат картови плащания чрез ПОС устройство.
 • Безплатна техническа поддръжка.