Main navigation back

Електронни услуги

Електронно банкиране

Allianz - 103405395_1200x1600px__72dpi

В съвременния забързан свят липсата на достатъчно време продължава да бъде един от основните проблеми, с които се бори всеки човек. Добрата новина е, че за една важна част от ежедневните ви ангажименти - финансовите, съществува начин за оптимизиране.

Allianz E-bank - системата за интернет банкиране на Алианц Банк България.

 • Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

 • Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

 • Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

 • Важни документи за промяна на регистрация в Allianz E-bank 

 • Видео помощник

Как да се регистрирам за ползване на Allianz E-bank?

Регистриране в Allianz E-bank

Регистрирането в Allianz E-bank, системата за интернет банкиране на Алианц Банк България, е изключително лесно и се свежда до три последователни стъпки:
Попълване и подаване на искане за регистрация по електронен път –Онлайн искане за регистрация.
Посещаване на локация на Алианц Банк България за подписване на договор за интернет банкиране. (Моля вижте локациите на Алианц Банк България в страната).
Получаване на данни за достъп и първоначален вход в системата.


Задължително ли е да изпращам онлайн искане за регистрация?

Не, изпращането на онлайн искане на регистрация не е задължително. Можете директно да посетите избрана от вас локация на Алианц Банк България, в която ще ви бъде направена регистрацията и ще подпишете договор за интернет банкиране.

Задължително ли е да посетя локация на банката, за да подпиша договор за интернет банкиране?

Да, за да подпишете договор за интернет банкиране следва да посетите локация на банката.

Мога ли да изпратя онлайн искане за регистрация, без да съм клиент на банката?

Да, можете да изпратите онлайн искане за регистрация, независимо дали сте клиент на банката или все още не сте. В момента, в който посетите локация на банката, ще ви бъде открита сметка в банката и ще ви бъде създадена регистрация в системата за интернет банкиране.

След като вече съм изпратил онлайн искане за регистрация, кога следва да посетя банката?

Можете да посетите локация на Алианц Банк България веднага след изпращане на онлайн искане за регистрация, но не по-късно от 10 календарни дни.

Откъде мога да разбера по-подробно какви възможности предлага интернет банкирането на Алианц Банк България?

Можете да научите повече за предлаганите от Allianz E-bank възможности от ръководство за Функционалности (PDF, 3.12 MB).

Какви възможности и услуги ми предоставя Allianz E-bank? 

Non-stop банкиране
С Allianz E-bank можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия ви банков офис.

Единна сметка
С една сметка Вие опериране в интернет, банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на Ваши застраховки към Алианц България.

Бързина в реално време
Всяка една банкова операция в Allianz E-bank се отразява моментално в счетоводната система на Банката. Върешнобанковите преводи се изпъляват веднага в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове зависещи от използваната платежна система.

Справочна информация

 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по всяка ваша кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България.
 • възможност за експортиране на желаната справочна информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването й.


Извършване на преводи

 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант – статистическа форма 100 000, декларация НОИ, декларация ЗМИП
 • Плащане на месечни задължения 

Allianz E-bank Ви дава възможността да заплатите, без допълнителни такси за физически лица и с такса за вътрешнобанков превод за юридически лица, всички Ваши месечни задължения за:

 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода

Доходност в Интернет

Функционалности за откриване на депозити и сметки:

 • Нова Online спестовна сметка
 • Нов Стандартен срочен депозит
 • Нов депозит "Алианц Комфорт"
 • Нов депозит "Алианц Ускорение"
 • Нов депозит "Три напред"

Спечелете доходност от Вашите парични средства през Алианц E-bank като откриете Online спестовна сметка или депозит по избор навсякъде и в удобно за Вас време!

Повече информация относно функционалности за откриване на депозити през системата за интернет банкиране можете да откриете в ръководство "Функционалности" или на страница Онлайн сметки и депозити

Плащане на вноски по застраховки към Алианц България
С Allianz E-bank имате възможност да следите по всяко време вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България.
Разберете как само с 3 клика на мишката в Allianz E-bank можете да платите дължима вноска по застраховка към Алианц България.

Справка за осигурителни партиди във фондовете на Алианц
Allianz E-bank Ви дава възможност да получите и детайлна информация за състоянието на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България. Вие можете да проверите по всяко време:
текущото състояние на вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България
да следите всяко едно движение по вашата осигурителна партида
да извършите проверка по липсващи вноски
да довнасяте допълнително средства по вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
да получите информация за стойността на един дял към момента на справката

Удобства
възможност за oнлайн подписване на електронен договор за откриване на Онлайн спестовна сметка и четири вида депозитни продукти;
използване на едно потребителско име и парола в Allianz E-bank, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп;
възможност да предоставяте на други лица достъп до вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп;
достъп до системата от 5-те най-използвани браузъри – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. Повече информация можете да откриете в ръководствотоДостъп и Удостоверяване.

Каква сигурност предоставя Allianz E-bank за моите средства?

При банкиране с Allianz E-bank се използва 128-bit SSL криптиране /криптиран https протокол/ на информацията, с което се защитава обмяната на данни между клиента и Алианц Банк България.

Можете да научите повече за средствата за защита на данните при разплащания в Интернет от каталог Електронна сигурност.

Достъп до Allianz E-bank можете да осъществите:

 • с потребителско име и парола, ако желаете да извършвате само справки и съставяне на документи;
 • с потребителско име, парола и token устройство при заявено желание за извършване на преводи.

За подписване на преводи в Allianz E-bank можете да използвате token устройство - хардуерно устройство, чрез което се генерира еднократен код, използван за удостоверяване в Алианц E-bank. Научете повече за token устройствата, предлагани от Алианц Банк България.

Важни документи за промяна на регистрация в Allianz E-bank 

Искане за регистрация или промяна в регистрацията на потребител до клиент, ползващ Алианц E-bank - този формуляр се попълва при:

 • промяна на достъп и права на потребители;
 • промяна на схеми за подпис;
 • заявяване на регистрация на token устройство;

Протокол за получаване на token – устройство и промяна в защитните параметри при достъп до Алианц E-bank от потребител - документа се попълва в следните случаи:

 • забравено потребителско име;
 • забравена парола;
 • отблокиране на потребител;
 • получаване на token устройство.
 • активиране, деактивиране и посочване на изключения при известяване по e-mail и SMS за достъп до Алианц E-bank от IP адрес, различен от последно използвания.
 • Ограничаване на достъпа до Алианц E-bank само от посочени IP адреси.
 • Блокиране, отблокиране, заличаване на ПИН код и синхронизиране на token устройство.

Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране
След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за васлокация на Алианц Банк България.

Видео помощник

Тук може да намерите и гледате видео демонстрации и инструкции, затова как да използвате някои от услугите и функционалностите, които Allianz E-bank предлага.

Кликнете върху избраната от Вас услуга, за да гледате видеото.

Справки:

Състояние на сметка

Движения по сметка

Експозиция на сметки

Обороти по сметка

Валутни курсове

Кредити

Преводи:

Кредитен превод

Бюджетно плащане

Директен дебит

SWIFT превод

Вътрешнобанков валутен превод

Обмяна на валута

Масови плащания

Чакащи подпис

Наредени документи

Нареждане разписка

Макет

Контрагенти

Карти:

Извлечения по кредитна карта

Застраховки:

Плащане на застраховки в лева

Плащане на застраховки във валута

Спестявания:

Нова онлайн сметка

Довнасяне по онлайн сметка

Теглене от онлайн сметка

Настройки:

Промяна на потребителско име

Промяна на парола

Смяна на псевдоним на сметка

Саморегистрация

Посещения в сайта

Заявки:

Теглене на каса

Издаване на дебитна карта

Поща:

Съобщения

Ако все още нямате регистрация за Allianz E-bank, можете да подадете онлайн заявление за регистрация по този начин.

Мобилно банкиране

Allianz - 2_phone_right_samsung_iphone6

Мобилно банкиране от Алианц Банк България

Банкирайте навсякъде и по всяко време!

Достъпно в Play Store и App Store


Вижте повече!

Online спестовна сметка

Allianz - 120371508_1200x1600px__72dpi

Online спестовната сметка съчетава доходността по депозитни продукти, свободата на разплащателна сметка и възможността сами да управлявате 24 часа своите пари.

 • Предимства на Online спестовна сметка

 • Как да откриете Online спестовна сметка

Предимства на Online спестовна сметка

 • получавате диференцирана лихва в зависимост от сумата;
 • лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период, съобразно действащата тарифа на банката;
 • довнасяте и нареждате преводи по всяко време на денонощието;
 • можете да откриете Online спестовна сметка без да посещавате банков офис или да се обаждате на вашия банков консултант, при условие, че сте клиент на системата за интернет банкиране Allianz E-bank.

Как да откриете Online спестовна сметка

Минималното изискуемо салдо за откриване и поддържане на сметката е 500 лева или евро.

Ако сте потребител на Allianz E-bank, можете да откриете сметка веднага:

 • влезте в системата на Allianz E-bank.
 • От основното меню изберете „Спестявания“, подменю „нова Online спестовна сметка“.
 • Следвайте инструкциите за откриване.

Ако нямате Allianz E-bank акаунт или искате да станете клиент на „Алианц Банк България“ в момента, трябва да:

 • подадете онлайн заявка за регистрация за системата на Allianz E-bank, бутон „Интернет банкиране“;
 • посетите най-удобния за вас банков офис, за да подпишете договор и да откриете сметка (ако нямате сметка в банката).

Спечелете време с Online спестовна сметка!

Вашите спестявания са ганартирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Token устройство

Allianz - 98310631_1200x1600px__72dpi

Какво е token устройство

Това е хардуерно устройство, генериращо еднократна парола. Тя е изписана слято, с ПИН код, който се задава от потребителя на самия token. Еднократната парола и ПИН-а образуват еднократен код.

Той ви е необходим, когато ползвате Allianz E-bank. С него удостоверявате самоличността си при подпис на платежно нареждане и при вход в системата.

Важи за случаите, в които потребителят е активирал опцията за вход само с token.

 • Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

 • Какви са предимствата на token устройствата

 • Колко струва token устройствато

Защо еднократният код ви гарантира високо ниво на сигурност

Защото се състои от два несвързани помежду си елемента:

 • информация, известна само на потребителя – ПИН кодът на token устройството. „Алианц Банк България“ го съхранява в криптирана форма, която й позволява да провери дали потребителят е въвел валиден ПИН, но не и да разбере какъв е самият ПИН или да го промени.
 • Предмет, който само потребителят притежава – token устройството, генериращо еднократни пароли.

Какви са предимствата на token устройствата

 • Високо ниво на сигурност.
 • Лесно за употреба.
 • Не е необходимо ежегодно подновяване.
 • Ниски разходи.
 • Компактност.

Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Allianz - 106889073_1200x1600px__72dpi

Какво представлява КЕП

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) е средство за електронна идентификация и удостоверява самоличността на неговия ползвател. Електронният подпис има правната сила на ръчно поставен подпис върху хартиен документ.

Кой може да притежава КЕП

Квалифициран електронен подпис може да бъде издаден на всяко правновалидно юридическо лице.

 • Предимства при използването на КЕП

 • Къде може да ползвате КЕП

 • Къде и как може да закупите КЕП

 • Колко струва закупуването на КЕП

Предимства при използването на КЕП

 • Подписвате важни за вас документи от всяка точка по света и по всяко време. Не е необходимо да посещавате държавни учреждения и да чакате на опашки.
 • Спестявате – всеки клиент, подал годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща отчетната, спестява 1% от дължимия годишен корпоративен данък.
 • Сигурност – подписаният с КЕП документ не може да бъде фалшифициран или подправян.

Къде може да ползвате КЕП

Електронният подпис може да се използва при подаването на документи онлайн към органите на държавната администрация и местно самоуправление. Подаване на годишна данъчна декларация например.

С електронен подпис можете да подписвате документи в произволен файлов формат: електронно писмо, платежно нареждане, декларация, документ на Word, PDF и др.

Къде и как може да закупите КЕП

Посетете офис на Алианц Банк България и подайте попълнено „Искане за издаване на квалифициран електронен подпис“.

Колко струва закупуването на КЕП

Цената на комплект за квалифициран електронен подпис включва:

 • Смарт карта с еднична цена 19,20 лв.
 • Карточетящо устройство с единична цена 22,80 лв.
 • Удостоверение за електронен подпис с единична цена 60 лв.

   Обща цена за комплект КЕП– 102 лв.

Всеки клиент избира сам пакета, който желае да ползва, както и да персонализира, и купува само отделни компоненти от предлагания пакет.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на „Алианц Банк България“.

Плащания чрез ПОС терминал

Allianz - 91272340_1200x1600px__72dpi

Възползвайте се от удобството на плащанията чрез ПОС терминал

Увеличете възможностите за извършване на разплащания с клиенти и контрагенти като им осигурите опция за картови плащания на ПОС терминал.

Независимо от типа и големината на вашия бизнес, Алианц Банк  ще ви предложи точното решение. Банката има възможност за обслужване на плащания чрез виртуални и физически (реални) ПОС терминални устройства.

 • Предимства на картовите плащания за бизнеса

 • Допълнителни услуги

 • Цена на услугата

 • ПОС терминални устройства, предлагани от „Алианц Банк България“

 • Документи

Предимства на картовите плащания за бизнеса

 • Увеличаване на продажбите

Доказано е, че потребителите харчат повече, когато не са ограничени от налични пари в брой. Ще забележите увеличаване на покупките на високостойностни, както и на някои специализирани продукти. Потребителите ще започнат да посещават по-често вашия търговски обект.

С предоставената от  Алианц Банк възможност можете да приемате плащания с дебитни и кредитни карти, независимо къде са издадени. Дори клиенти с карти, издадени в чужбина ще могат да заплащат предлаганата от вас стока или услуга.

 • Потребителско удовлетворение

Вашите клиенти ще оценят факта, че могат да избират метод на плащане, като включвате дебитни и кредитни карти на двете международни картови организации Visa и MasterCard. Щастливите клиенти са лоялни клиенти.

 • Бързина при обслужването на вашите клиенти

Електронните разплащания ще ви спестят броенето на пари и чакането за връщане на ресто.

 • Ефективност

Електронните картови разплащания ви пестят време и възможности за грешка, като минимизират кешовия оборот. Това ви позволява да се съсредоточите върху важните неща в управлението на вашия бизнес.

 • Сигурност

Електронните разплащания имат високо ниво на технологична защита, както за физическите, така и за виртуалните терминални устройства.

 • Модерни ПОС терминални устройства

 Алианц Банк предлага инсталиране на безконтактни ПОС терминални устройства, които представят най-новата технология в картовите разплащания на българския пазар.

Безконтактните плащания са най-бързият метод за разплащане, в пъти по-бърз от плащанетов брой.

За клиентатова е удобство, улеснение и спестено време.

За вас, като търговец, това е по-кратко време за обслужване на клиенти, липса на опашки, по-малко пари в брой в оборот и най-важното: потенциално увеличаване на продажбите.

Документи

Допълнителни услуги

 • Безплатна регистрация в системата за интернет банкиране.
 • Безплатни ПОС терминални устройства за срока на договора.
 • Безплатно обучение на служителите в търговския обект, които ще приемат и обслужват картовите плащания чрез ПОС устройство.
 • Безплатна техническа поддръжка.

Цена на услугата

За осъществяване на картови разплащания се заплаща комисиона в размер на договорен процент и/или твърда сума за всяка обработена платежна операция.

Предлагаме ви гъвкава схема за определяне на финансовите параметри, съобразена с вашата дейност и спрямо реализирания брой и обем платежни операции.

Вие сами избирате пакета, който желаете да ползвате. Възможно е да закупите отделни компоненти от предлагания пакет.

ПОС терминални устройства, предлагани от „Алианц Банк България“

Указания за работа с модел Hypercom OPTIMUM

Инсталацията на устройствата е съобразена със спецификите на типа търговска дейност:

 • инсталация в търговски обект с директно заплащане на стока или услуга;
 • инсталация в ресторант ;
 • инсталация в хотел;
 • инсталация в рент-а-кар фирма;
 • инсталация в супермаркет.

Указания за работа с модел Verifone OMNI

 • Ръководство за работа сПОСтерминали: Verifone OMNI 5150/Vх510, Vx520, Vx610 и Vx670, които не притежават функционалност за безконтактни плащания.
 • Ръководство за работа с модел Verifone OMNI хххх/Vх510, Vx520 с фукнция за безконтактни плащания.
 • Ръководство за работа с модел Verifone OMNI Vx675 с фукнция за безконтактни плащания.

> Кодове за грешки за транзакции, инциирани чрез ПОС терминали.

За пълна информация относно предлаганата услуга, посетете:

> Общите условия на Алианц Банк България за приемане и обработване на плащания с електронни платежни инструменти чрез физическо ПОС терминално устройство.

> Общите условия на Алианц Банк България за обслужване на плащания с електронни платежни инструменти, приети през Интернет, чрез използване на услугата „Виртуално терминално устройство – ПОС“.

Документи

Указания за работа с модел Hypercom OPTIMUM

Указания за работа с модел Verifone OMNI

 • Ръководство за работа с ПОС-терминали: Verifone OMNI 5150/Vх510, Vx520, Vx610 и Vx670, които не притежават функционалност за безконтактни плащания
 • Ръководство за работа с модел Verifone OMNI хххх/Vх510, Vx520 с фукнция за безконтактни плащания
 • Ръководство за работа с модел Verifone OMNI Vx675 с фукнция за безконтактни плащания

Кодове за грешки за транзакции инциирани чрез ПОС терминали

Общи условия на Алианц Банк България за приемане и обработване на плащания с електронни платежни инструменти чрез физическо ПОС терминално устройство

Общи условия на Алианц Банк България АД за обслужване на плащания с електронни платежни инструменти, приети през Интернет чрез използване на услугата "Виртуално терминално устройство – ПОС".