Main navigation back

Банкови депозити

  Стандартен срочен депозит

Allianz - 98682207_1200x1600px__72dpi 
sd
For

Стандартният депозит на Алианц Банк България е банков продукт, който Ви дава възможност:

 • да инвестирате свободни парични средства за период до 36 месеца;
 • за допълнителна доходоност в зависимост от сумата, срока и валутата, която депозирате;

За подробна информация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Параметри по  Стандартен срочен депозит

 • Срок до 36 месеца;
 • Валута: лева, евро и щ.долари;
 • Минимална сума за откриване: 500 лева/ евро/ щ. долари;
 • Без такса за откриване;
 • Без такса за теглене на падеж;
 • Лихвеният процент се запазва до падежа на депозита;
 • Лихвата е платима на датата на падежа по избор на клиента - касово, по сметка в Банката или се капитализира към главницата при предоговаряне на депозита за нов период;
 • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Тарифата на банката за корпоративни клиенти

  Депозит „Комфорт“

Allianz - 120371508_1200x1600px__72dpi

Предимства на депозит „Алианц Комфорт“

 • Възможност за ползване на натрупаната лихва по всяко време;
 • Довнасяне суми по време на срока на депозита;
 • Възможност за лесен и бърз кредит или лимит по кредитна карта, обезпечени със средствата на депозита;

За подробна информация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Параметри по депозит „Алианц Комфорт“

 • Срок до 36 месеца;
 • Валута - лева, евро, щ. долари;
 • Минимална сума за откриване - 500 лева/ евро/ щ. долари;
 • Без такса за откриване;
 • Лихвеният процент се запазва за срока на депозита;
 • Лихвата се начислява и изплаща при поискване от клиента ежемесечно при изтичане на поне 1 месец от срока на депозита;
 • Възможен неограничен брой довнасяния на суми през целия срок на депозита;
 • Лихвените проценти по депозит Комфорт са публикувани в Тарифата на банката за корпоративни клиенти;

Параметри по Стандартен срочен депозит

 • Срок до 36 месеца;
 • Валута: лева, евро и щ.долари;
 • Минимална сума за откриване: 500 лева/ евро/ щ. долари;
 • Без такса за откриване;
 • Без такса за теглене на падеж;
 • Лихвеният процент се запазва до падежа на депозита;
 • Лихвата е платима на датата на падежа по избор на клиента - касово, по сметка в Банката или се капитализира към главницата при предоговаряне на депозита за нов период;
 • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Тарифата на банката за корпоративни клиенти

  Документи

Allianz - FGVB-banner-300x250