Main navigation back

За Вас студенти и стажанти

Allianz - Allianz employee

Започнете кариерата си със стаж, който ще Ви помогне да си изясните кои са силните Ви страни и да придобиете професионален опит в областта на финансовите услуги.

Нашата стажантска програма е насочена към студентите, които са завършили минимум втора година от следването си, и им дава шанс за работа, която е активна, предизвикателна и динамична. Нашите стажове, които са с продължителност от  2-3 месеца, ще ви дадат възможност да учите чрез практически опит, като допринасяте за реализацията на различни бизнес  проекти и да изградите полезни професионални контакти. В хода на програмата ще усвоите ключови знания и умения, ще получавате подкрепа и насоки от страна на професионалистите в екипа, така че да се възползвате максимално от времето си с нас и да изградите професионален профил, който да ви гарантира успешна кариера след завършване на образованието си.

Стажантска програма

Нашите корпоративни ценности

Отговорност

Ние се интересуваме от успеха 

Грижа

Ние винаги подкрепяме клиентите и един друг

Свързани

Заедно сме по-силни

Превъзходство

Стремим се към най-доброто