Main navigation back

За Вас студенти и стажанти

Allianz - Allianz employee

Започнете кариерата си със стаж, който ще Ви помогне да си изясните кои са силните Ви страни и да придобиете професионален опит в областта на финансовите услуги.

Нашата стажантска програма е насочена към студентите, които са завършили минимум втора година от следването си, и им дава шанс за работа, която е активна, предизвикателна и динамична. Нашите стажове, които са с продължителност от  2-3 месеца, ще ви дадат възможност да учите чрез практически опит, като допринасяте за реализацията на различни бизнес  проекти и да изградите полезни професионални контакти. В хода на програмата ще усвоите ключови знания и умения, ще получавате подкрепа и насоки от страна на професионалистите в екипа, така че да се възползвате максимално от времето си с нас и да изградите професионален профил, който да ви гарантира успешна кариера след завършване на образованието си.

Стажантска програма

Intern in the Portfolio Management Department

Intern in Risk Management Department

ACTUARIES in Life Insurance

ACTUARIES in General Insurance (Property & Casualty)

Стажантски позиции в Управление „Ликвидация на щети”

Нашите корпоративни ценности

Отговорност

Ние се интересуваме от успеха 

Грижа

Ние винаги подкрепяме клиентите и един друг

Свързани

Заедно сме по-силни

Превъзходство

Стремим се към най-доброто