Main navigation back

Алианц като работодател

Allianz - Allianz employee

Нашата култура

Allianz е глобална организация с повече от 147 000 служители в над 70 страни в света. В Алианц България ние се гордеем с това как успешно интегрираме нашата глобална принадлежност със задълбочено разбиране на локалния пазар.

Ценностите са в основата на нашата уникална организационна култура. Работейки в различни области на бизнеса и в различни функции ние се чувстваме и действаме като един отбор, за да предложим на нашите клиенти решенията, от които те наистина се нуждаят.

За да постигнем нашата мисия и цели имаме екип, който споделя ценностите в ежедневната си работа. Ето защо ние се стремим да наемаме хора, които хармонизират с нашите ценности - професионализъм и почтеност, взаимно уважение, споделящи опит и знания, търсещи възможности за непрекъснато усъвършенстване.

Вашето развитие

Ние искаме нашите служители да са най-добрите в работата си. Затова им помагаме да развиват своите уникални силни страни и непрекъснато да се усъвършенстват професионално.  

Нашите корпоративни ценности

Отговорни

Ние се интересуваме от успеха 

Загрижени

Ние винаги подкрепяме клиентите и един друг

Свързани

Заедно сме по-силни

Отлични

Стремим се към най-доброто