Allianz Bank SmartID вече и в AppStore  

07.01.2020 г.   
С цел да осигурим сигурност при онлайн разплащанията през системата за интернет и мобилно банкиране и във връзка с изпълнението на Директивата за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366) за допълнителна идентификация, въвеждаме възможността за използване на безплатното приложение Allianz Bank Bulgaria SmartID, което вече е достъпно и за двете операционни системи – Android (Google Play) и iOS (App Store).

•    Какво представлява Allianz Bank Bulgaria SmartID?
Allianz Bank Bulgaria SmartID е приложение за идентификация при вход и извършване на разплащания в Алианц E-Bank и Алианц M-Bank.

•    Защо е важно да свалите и да се регистрирате в Allianz Bank Bulgaria SmartID?
Токън устройствата, които използвате в момента за генериране на еднократни пароли за онлайн банкиране, ще бъдат постепенно заменени от приложението SmartID. За да продължите да използвате Алианц E-Bank и Алианц M-Bank (с активен и с пасивен достъп), след замяната на токън устройствата, трябва да си направите регистрация в Allianz Bank Bulgaria SmartID. Ако сте изтеглили приложението, но не сте се регистрирали в него, ще имате възможност още известно време да използвате токън устройството си. Допълнително ще Ви информираме за срока, до който ще бъдат валидни токъните.

•    Как да използвате Allianz Bank Bulgaria SmartID?
Пълна информация и видео клипове за стъпките, които трябва да следвате при сваляне и регистриране на приложението, може да намерите  тук.

Важно е да знаете, че за да се регистрирате успешно, е необходимо да използвате мобилния телефонен номер, който сте посочили при регистрацията за Алианц E-bank. В случай, че не сте сигурни дали сте предоставили такъв или дали той е актуален, може да се свържете се с нас и да проверите на тел. 0800 13014. Ако текущият Ви телефонен номер е различен, ще е необходимо да посетите най-близкия офис на банката, за да го актуализирате.  
Моля да имате предвид, че след регистрация в SmartID вече няма да е възможно използването на токън устройство.

•    Как да се идентифицирате при вход и подпис на документи чрез Allianz Bank Bulgaria SmartID за iOS смарт устройства?
Когато използвате SmartID на устройство с операционна система iOS за идентификация при вход и подпис на документи в Алианц E-bank и Алианц M-bank, следвайте следните стъпки:
1.    Подгответе съответната операция в Алианц E-bank и Алианц M-bank;
2.    Стартирайте приложението SmartID на Вашето смарт устройство;
3.    Потвърдете идентификацията в приложението SmartID чрез ПИН или биометрични данни;
4.    Натиснете бутон „Чакащи заявки“;
5.    Потвърдете операцията от т.1. чрез натискане на бутон „Вход“ или „Подпиши“ в Алианц E-bank/ Алианц M-bank;
6.    Потвърдете операцията чрез приложението SmartID.
При въпроси, свързани с работата с приложението Allianz Bank Bulgaria SmartID, може да се свържете са нас на телефон - 0800 13014 или на имейл адрес: support@bank.allianz.bg
Ива Тодорова
Главен специалист, Управление Маркет Мениджмънт