Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Престижна награда за ПОД Алианц България

27.05.2021 г.
ПОД Алианц България бе отличен с приз „Пенсионноосигурително дружество на годината“ в категория „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“. Алианц България е носител на наградата за 10-та година.
По данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2020 г. нетните активи на Доброволен пенсионен фонд Алианц България са в размер на 45.36% от активите на всички доброволни пенсионни фондове в страната, което прави дружеството безспорен лидер на българския пазар.
„За мен е чест да получа тази престижна награда, която е факт благодарение на професионализма и отдадеността на целия екип на компанията. За нас, в динамичното време, в което живеем, отличието е преди всичко отговорност към бъдещето на нашите клиенти и към българската пенсионноосигурителна система като цяло“– коментира Владислав  Русев - главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България.  
Организатори на наградите са Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери.

За ПОД Алианц България:
ПОД Алианц България предлага допълнително пенсионно осигуряване от 1994 г. Дружеството е учредило и управлява четири пенсионни фонда: „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“, „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България“, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Задължителен универсален  пенсионен фонд Алианц България“.