Удължаване на работното време на офисите на Алианц България

14.05.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 18 май 2020 г. (понеделник) се удължава работното време за работа с клиенти на всички офиси на Алианц България (застраховане, пенсионно осигуряване, банкиране и лизинг) от 10:00 часа до 16:30 часа.

С цел да защитим своите служители и клиенти се запазват въведените противоепидемични правила за обслужване, достъп до банковите помещения и дезинфекция на помещенията.

  • В офисите се допускат до двама посетители едновременно;
  • Спазване на дистанция при физически контакт от 2 метра;
  • Препоръчително е използването на лични предпазни средства (маски, ръкавици, шлемове).

Благодарим Ви за разбирането!

Свържете се с нас при необходимост от съдействие.
Пишете ни 0800 13 014