Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Дружествата от групата на Алианц България Холдинг са с нов адрес

10.08.2021 г.

ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ЗАД Енергия, ПОД Алианц България и Алианц Банк България са с ново седалище и адрес на управление:

  • София 1407, ул. Сребърна №16, Бизнес център Park Lane