Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Алианц с уникална за българския пазар  застраховка на автомобила

19 ноември 2019
4 пакета, 1 лесен избор  -  „Моята кола“

Застраховка “Моята кола” на Алианц e уникален за българския пазар продукт, разработен на база световните тенденции с една полица да се застраховат всички рискове, свързани с автомобила - Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско рискове, злополука на местата, правни разноски, автоасистанс.

Целта е улесняване и пестене времето на клиентите - една кола, една застраховка, един ангажимент.

Част от новостите включват: автоасистанс с широк обхват на включените услуги (заместващ автомобил, транспортиране, ремонт на място, придвижване на пътниците, хотелско настаняване, смяна на спукана гума и др.); комбинация на гражданска отговорност на автомобилистите с още полезни покрития и за водача; изплащане на щети без задължение за плащане на предстоящи вноски при разсрочена премия, разширен териториален обхват на покритията по Каско и  автоасистанс без допълнителна премия и др.

 

Йоанис Коцианос, председател на Изпълнителния комитет на Алианц България

Застраховка “Моята кола” се предлага в 4 пакета с различен диапазон на защита – “Комфорт“, “Плюс”, “Екстра” и “Макс”. Пакет “Комфорт“ включва гражданска отговорност на автомобилистите, атоасистанс, злополука и правни разноски, пакет “Плюс” добавя допълнителна защита срещу най-основните Каско рискове, в пакет “Екстра” към Каско покритията се добавят кражба и грабеж на автомобила и злоумишлени действия на трети лица, а най-пълният пакет “Макс” покрива и рисковете ПТП и щети на паркинг.

Застраховката е с уникални за пазара визия и начин на представяне – „Наръчник за ползите“ обхваща общите условия по застраховката, допълнени с полезни съвети, въпроси и отговори и азбучник на термините, така че всичко, което клиентът трябва да знае да е на лесно и достъпно място – във формат удобен за съхранение в жабката или в електронен вариант за бърза справка от всяко електронно устройство.

“Моята кола“ е продукт, разработен на базата на експертни проучвания за очакванията на клиентите в България и в държавите от Централна и Източна Европа. Алианц като водещ глобален застраховател се стреми да предлага нови и иновативни продукти и услуги с фокус върху нуждите на клиентите.