Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

14.01.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Алианц Банк България ще продължи да приема искания за отсрочване на кредити от страна на клиенти до 23.03.2021г.

С удължаването на срока по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“) ще продължим да оказваме подкрепа на икономиката и на нашите клиенти.

Заявленията за отсрочване на задължения по кредит трябва да бъдат подадени най-късно до 23.03.2021 г. като за целта клиентите могат да попълнят образец на онлайн заявление.  

Мерките са съобразени с утвърдения от БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията COVID-19 и последиците от тях".    

Какви са механизмите за отсрочване на задължения?

Вижте още важна информация