13.04.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Алианц Банк България подкрепя своите клиенти кредитополучатели, засегнати от негативните въздействия на пандемията COVID-19  с конкретни мерки за облекчаване плащанията по кредитните задължения.

Мерките са съобразени с утвърдения от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID 19.   

Условия Срокове Механизми Заявления

Какви са механизмите за отсрочване на задължения?

Вижте още важна информация

Често задавани въпроси Актуално работно време Услуги от разстояние