15.07.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Алианц Банк България ще продължи да приема искания за отсрочване на кредити от страна на клиенти до 23.09.2020 г.

С удължаването на срока по Реда за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“) ще продължим да оказваме подкрепа на икономиката и на нашите клиенти.

Заявленията за отсрочване на задължения по кредит трябва да бъдат подадени най-късно до 23.09.2020 г. като за целта клиентите могат да попълнят образец на онлайн заявление.  

Мерките са съобразени с утвърдения от БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID 19 и последиците от него".    

Условия Срокове Механизми Заявления

Какви са механизмите за отсрочване на задължения?

Вижте още важна информация

Често задавани въпроси Актуално работно време Услуги от разстояние