Актуална информация
относно предприети мерки за превенция 

Последна актуализация 28.05.2020 г. 17:00 ч.

Свържете се с нас

Пишете ни Често задавани въпроси

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното от Народно събрание на Република България извънредно положение свързано с разпространението на COVID 19, въвеждаме специални противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението му и защитата на клиенти и служители. Екипът на Алианц България следи внимателно ситуацията и предприема редица превантивни мерки, съобразени с препоръките и най-добрите практики на Алианц Груп по света.

Често срещани
въпроси и отговори

Автомобил Пътуване Живот Дом и имущество Банкови продукти и услуги Пенсионно осигуряване