Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.


Актуална информация
относно предприети мерки за превенция 

Последна актуализация 01.11.2021 г.  

Свържете се с нас

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното от Народно събрание на Република България извънредно положение, свързано с разпространението на COVID 19, въвеждаме специални противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението му и защитата на клиенти и служители. Екипът на Алианц България следи внимателно ситуацията и предприема редица превантивни мерки, съобразени с препоръките и най-добрите практики на Алианц Груп по света.

Често срещани
въпроси и отговори

Необходимо е да имате активно интернет банкиране Allianz E-Bank и Allianz M-Bank.  Неговите предимства са:

 • достъп до вашите финанси 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Управлявате всичките си сметки в Алианц Банк от едно място независимо къде се намирате – у дома или в чужбина;
 • по-ниски разходи – без такса за регистриране и поддръжка на услугата. Таксите за извършените банкови операции са по-ниски в сравнение с таксите за аналогични операции, извършени в банков офис;
 • сигурност – приложението за идентификация и вход в интернет банкирането Allianz SmartID осигурява допълнителна защита на вашите данни и информация.

Ако все още нямате интернет банкиране, не се бавете и посетете най-близкия офис на Алианц Банк.

Моля, информирайте се за актуалното работно време на клоновата мрежа от тук. 

Нашите екипи работят при най-високи мерки за сигурност и защита.

Ако имате активно банкиране, можете да извършвате пълен набор от банкови услуги:

 • преводи в лева и валута към сметки в банката или към сметки в други банки;
 • преводи към бюджета;
 • извършване на справки за движения и баланс по Вашите сметки в банката;
 • плащане на битови сметки, кредитни задължения, застраховки и др.;
 • подаване на заявка за потребителски кредит, за овърдрафт и за издаване на кредитна карта*;
 • подаване на заявка за теглене на суми в брой;

Ако имате пасивно банкиране можете да:

 • проверявате актуалната наличност по сметките си в банката (разплащателни, спестовни и др.) и да следите движението по тях;
 • да проверявате задълженията по комуналните си сметки
 •  да следите пенсионноосигурителната си партида в Алианц България;
 • да подавате заявки за теглене на суми на каса, издаване на дебитна и кредитна карта, за овърдрафт и за потребителски кредит.

Повече информация можете да прочетете тук.
*При подаване на онлайн заявление за кредитен продукт е необходимо еднократно посещение в офис на банката за подписване на необходимите документи.

В тези ситуации е необходима идентификация на потребителя и изрично писмено нареждане от негова страна за отблокиране и/или промяна на потребителско име/парола.

Това може да се случи по един от следните начини:

 • За клиенти, притежаващи квалифициран електронен подпис (КЕП) – изпратете по електронна поща попълнено нареждане по образец на банката  до обслужващия клон. Съобщението задължително трябва да е подписано с КЕП на клиента.
 • За клиенти, които не разполагат с КЕП – необходимо е да посетите най-удобния за вас офис на Алианц Банк България.
Можете да откриете Онлайн спестовна сметка и срочен депозит, ако имате активно интернет банкиране Allianz E-Bank. По Онлайн спестовна сметка можете да довнасяте, да теглите средства по всяко време и да следите наличността по сметката. Повече информация за видовете срочни депозити вижте тук.

През интернет банкирането Allianz E-Bank, в меню "Услуги" можете да извършвате плащане на сметки към над 100 доставчици на услуги – електроснабдителни дружества, ВиК, топлофикация, доставчици на интернет, мобилни оператори, СОТ, професионални домоуправители други.

Необходимо е да имате активно банкиране и еднократно да се регистрирате чрез клиентски или абонатен номер, съгласно изискванията на съответния доставчик.

Чрез тази услуга можете да заплатите много сметки наведнъж или единични към определен доставчик.
Услугата е безплатна и не се дължи такса за плащанията.

Сметките и банковите ви карти от Алианц Банк се появяват автоматично. Ако не виждате открита сметка, можете чрез меню "Настройки" на електронното банкиране сами да регистрирате сметката.
За добавяне на сметки на юридически лица е необходимо подаване на заявление в офис на банката.

На банкоматите на Алианц Банк можете да извършвате следните операции:

 • теглене на пари в брой;
 • справки за салдо по сметка и последните 5 транзакции;
 • плащане на битови сметки (ток, парно, телефон);
 • смяна на ПИН.

Картата е валидна до края на месеца, посочен върху пластиката. Срокът на валидност е реквизит, записан в чипа на пластиката и не може да бъде удължаван технически.  

Дебитните карти се подновяват автоматично и вие ще получите SMS съобщение.  Новите карти могат да бъдат получени от обслужващия ви офис, заедно с новия ПИН код.

В случай, че желаете да ви бъде потвърдено получаването на новата карта, можете да се свържете с вашия обслужващ офис за информация.

Препращане на вече издадени нови карти в офис, различен от обслужващия, се извършва при изрично заявено от вас искане като посочите избрания офис. Когато това се извърши в месеца предхождащ месеца, посочен на картата - услугата е безплатна. Пример: ако срокът на картата е 05/20, то уведомлението трябва да се направи не по-късно от края на м. април. Когато картата вече е издадена и клиентът пожелае друг офис на доставка се заплаща такса, съгласно тарифата на банката.  

Кредитните карти се погасяват чрез средствата по сметката, обслужваща кредитната карта. В този случай ви съветваме да си запазите платежното нареждане в електронното банкиране като Макет, за да може да го използвате и в бъдеще.    

Можете да заявите и автоматично ежемесечно погасяване на задължението по кредитната карта. Не е нужно да следите всеки месец дали сте направили вноска по кредитната си карта в Алианц Банк. Посочете ни друга ваша сметка в Алианц Банк и ние ежемесечно ще изпълняваме трансфер на средства от едната към другата сметка. Можете да избирате дали погашението да е с размера на минималната погасителна вноска или да е с размера на пълното задължение по кредитната карта. Единствено трябва да се погрижите по сметката-източник на средства да има достатъчна наличност, за останалото ще се погрижим ние. Услугата е напълно безплатна и може да бъде активирана  във всеки офис на Алианц Банк България.  

Алианц Банк е отговорна финансова институция и ще подпомогне своите клиенти за намиране на най-удачното решение за обслужване на кредитните задължения.  Всеки клиент, който изпитва или очаква да срещне затруднения при плащане на погасителните вноски, може да се обърне към банката с искане за ползване на облекчения.

Нашият съвет е в този случай да се обърнете към обслужващия ви офис, където е сключен договорът за кредит. Необходимо е да посочите размер на погасителната вноска, който можете и бихте желали да плащате и за какъв период желаете да ползвате облекчителните мерки. Въз основа на получената информация ние ще ви предложим най-удачното за конкретния случай решение.

Издаване на банково удостоверение може да заявите по един от следните начини:

 • За клиенти, притежаващи квалифициран електронен подпис (КЕП) – чрез изпращане на искане по електронна поща до обслужващия клон, като съобщението задължително е подписано с  КЕП на клиента. В този случай, удостоверението ще ви бъде изпратено в електронен формат подписано от банката с КЕП;
 • За клиенти, които не разполагат с КЕП – необходимо е да посетите на банков офис, като можете да изберете удобен/най-близък до Вас офис на Алианц Банк България.
КЕП портал на ПОД Алианц България, чрез който лицата могат да подават заявления за първоначален избор или за промяна на участие (прехвърляне) бързо, лесно и удобно, без да посещават нотариус за извършване на нотариална заверка на подписа.
Онлайн проверка на натрупаните средства по индивидуална партида.
Информация за стойността на един дял на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България.
Подаване на заявление за електронни услуги, чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Подаване на документи за изплащане на средства по електронен път, чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Останете вкъщи! Здравето на нашите служители и клиенти е от първостепенно значение! Свържете се с нас на телефон 0700 13 014.  Ние ще регистрираме претенцията, а нашите експерти от Ликвидация на щети ще Ви информират за последващите стъпки в обработката й,  за възможностите за изплащане на обезщетението и/или за ремонт на автомобила. На имейл или SMS ще получите линк от Claims Tracker  , през който можете да следите 24/7 статуса на Вашата претенция. През линка имате възможност да оцените нашите процеси и сервиза, към който сте се насочили за ремонт на автомобила, по скалата от 1 до 5 звезди.

Няма промяна в работното ни време във връзка с въведеното извънредно положение. Работим с клиенти от 8:00 до 17:30 часа.

За нас В Алианц здравето и безопасността на нашите служители и клиенти е от първостепенно значение! Молим Ви, преди да посетите Ликвидационен център, първо да ни се обадете на тел. 0700 13014. Нашите експерти ще Ви предложат възможни варианти за обслужване.

В около 90% от случаите можем да Ви обслужим дистанционно, без да е необходимо да посещавате Ликвидационен център.

Препоръчваме Ви да посетите Ликвидационен център само при неотложност и след като сте позвънили на тел. 0700 13014!

В случай, че все пак е неизбежно посещението Ви в Ликвидационен център, следва да имате предвид, че ние от Алианц спазваме висока степен на дезинфекция на помещенията и са предприети всички необходими мерки за предпазване на нашите служители и клиенти!
Важно е да знаете, че при посещение на Ликвидационен център на Алианц е необходимо да слезете от автомобила и да спазвате инструкциите за безопасност на нашите служители. Спазвайте минимум 1,5 м отстояние от други посетители, както и предвидените ограничения за достъп.

Разбира се! Ако към застраховката имате допълнително покритие по Автоасистанс е необходимо да позвъните на тел. 0700 13014. Операторът ще Ви съдейства, по най-добрия възможен начин и съгласно покритието по Вашата застраховка.
Обадете се на тел. 0700 13 014. Нашите експерти ще регистрират Вашата претенция. На имейл или с SMS ще получите номера на регистрираната застрахователна претенция, като в зависимост от степента на увреждане ще ви бъдат дадени насоки за следващи стъпки. Важно е, като добри стопани да предприемете всички необходими мерки за намаляване на вредите на вашето имущество.

Услугите включени по покритието Домашан асистанс - ремонт и отпушване на водопроводни и канализационни тръби, отключване на входна врата, се изпълняват без забавяне, предвид извънредната ситуация. Обадете се на тел. 0700 13014. Операторът ще Ви съдейства, по най-добрия възможен начин и съгласно покритието по Вашата застраховка.

 

Да. Действащите ни животозастраховки не изключват рискове свързани с COVID-19.
Да, може да се застрахова. Както обикновено се попълва Здравна декларация и се спазват правилата за сключване застрахователни полици.

За съдействие е необходимо да позвъните на тел. 02 90 30 112, където ще Ви бъде оказана необходимата помощ  24/7 . Ще ви съдействаме за намиране на медицински заведения, ще ви предоставим съвети какви действия да предприемете в съответната ситуация и др.  Призоваваме всеки клиент, който има медицински проблем по време на пътуване или нужда от съдействие да ни се обади на посочения по-горе телефон. Всеки случай се разглежда индивидуално.

Случаи, при които са настъпили обстоятелства, дължащи се на известни, предвидими или очаквани събития, епидемии, забрани на правителството, предупреждения или съвети за пътуване, или страх от пътуване, обикновено не са обхванати по покритието.

Ако случаят е спешен, потърсете съдействие от местните отговорни институции в държавата, в която се намирате.

Предвид  усложнената обстановка в цял свят, препоръчваме да се избягват пътувания, които не са неотложни, както и да предприемате необходимите мерки за допълнителна информираност. В подобни ситуации при организирано пътуване е важно да се обърнете към Вашата туристическа агенция. Не забравяйте да потърсите и посолството на Р България в държавата, в която се намирате или Министерство на външните работи на Р България. Разбира се, потърсете ни на тел. 02 90 30 112 , ние сме на Ваше разположение да съдействаме доколкото е възможно.
Повечето застраховки, които се отнасят до извършване на покупки с банкови карти, покриват неправомерно ползване или загуба. В случай, че с оглед на Вашата безопасност сте се отказали от пътуването, то вижте приложимите условия на авиокомпанията, която осъществява полета. Повечето авиокомпании в момента предлагат възможност за удължено ползване на предварително закупените билети.