Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.


Актуална информация
относно предприети мерки за превенция 

Последна актуализация 22.01.2021 г. 16:00 ч.

Свържете се с нас

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното от Народно събрание на Република България извънредно положение, свързано с разпространението на COVID 19, въвеждаме специални противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението му и защитата на клиенти и служители. Екипът на Алианц България следи внимателно ситуацията и предприема редица превантивни мерки, съобразени с препоръките и най-добрите практики на Алианц Груп по света.

Често срещани
въпроси и отговори