Удължен срок за предявяване на претенции

16.03.2020 г.   
Уведомление във връзка с удължен срок за предявяване на претенции
В подкрепа на усилията на държавата за „социална изолация“ и с цел улеснение за клиентите въвеждаме удължен срок за предявяване на застрахователни претенции по застраховки Каско на МПС, Моята кола, Гражданска отговорност на автомобилистите, Моят дом, Пожар и Индустриален пожар от 5 дни на 30 дни, считано от датата на настъпване или узнаване на застрахователното събитие, с изкл. на - рисковете „Кражба“/“Грабеж“, „Пожар“ и „Наводнение“ по всички видове застраховки, които следва да бъдат обявени на тел. 080013014 в срок от 25 часа. Остава възможността за регистриране на всички видове щети на тел. 080013014
Гергана Тодорова
Директор "Бранд и комуникации", Алианц България