Промяна в ръководството на Алианц България

30.06.2019 г.   
Йоанис Коцианос поемa позицията на Председател на Изпълнителния комитет на Алианц България и Изпълнителен директор, а Александър Проценко е новият Главен изпълнителен директор на Allianz Унгария, като и двете промени са всила от 1 юли 2019 г.
Александър Проценко, понастоящем Председател на Изпълнителния комитет на Алианц България и Изпълнителен директор, поемапозицията на Главен изпълнителен директор на Allianz Унгария,считано от 1 юли 2019 г., след регулаторно одобрение.Йоанис Коцианос понастоящем Главен директор „Подписваческа дейност“ и член на Изпълнителния комитет на Алианц България поема позицията на Председател на Изпълнителния комитетиИзпълнителен директоротАлександър Проценко, считано от 1 юли 2019 г. Йоанис Коцианос се присъединява към Group Risk в Allianz SE през 2008 г. като Старши специалист, като няколко години по-късно оглавява Insurance Center of Competence на Allianz. От 2014 до 2017 г. е Главен директор Финанси и риск и Управление на активи в Allianz Hellas (GR), а през януари 2018 г. се присъединява към Алианц България Холдинг като Главен директор „Подписваческа дейност“. Освен внушително международно ноу-хау, Йоанис има значителен опит във финансовата сфера и е напълно квалифициран актюер и риск анализатор.
Гергана Тодорова
Директор "Бранд и комуникации", Алианц България