Два пъти по-малко или четири пъти повече?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков
by Nickolai Slavchev, PhD & Alexander Stoykov