Дали е това, което е?
Is It What It Is?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков
by Nickolai Slavchev, PhD & Alexander Stoykov