ПОДсказки / PODskazki

Дигитален информационен канал на ПОД Алианц България
Digital information channel of Allianz Bulgaria Pension Company
  • Информация за същността на допълнителното пенсионно осигуряване (с интегрирани Аудио и Видео подкасти в PDF)
  • Статистическа информация, свързана с управляваните пенсионни фондове

Всички издания на ПОДсказки са достъпни по-долу.

  • Information about the essence of supplementary retirement provision (Audio&Video podcasts integrated in the PDF)
  • Statistical information related to the pension funds under management

All the issues of PODskazki are available below.

I 25, 2019

Осигурявайте се мъдро / Go Pension Sage

Накъдето и да поемате, осигурявайте се мъдро. Wherever you go, go pension sage.
Прочети повече / Read more

1 издания общо