ПОДсказки / PODskazki

Дигитален информационен канал на ПОД Алианц България
Digital information channel of Allianz Bulgaria Pension Company
  • Информация за същността на допълнителното пенсионно осигуряване (с интегрирани Аудио и Видео подкасти в PDF)
  • Статистическа информация, свързана с управляваните пенсионни фондове

Всички издания на ПОДсказки са достъпни по-долу.

  • Information about the essence of supplementary retirement provision (Audio&Video podcasts integrated in the PDF)
  • Statistical information related to the pension funds under management

All the issues of PODskazki are available below.

XII 05, 2017

Да бъдеш или пак да бъдеш?

Пътят до всеки връх преминава през много естествени изкачвания и слизания по склоновете, които водят към него.
Прочети повече / Read more

XI 06, 2017

Log in или log out?

Всеки път, когато осигурените при нас лица се логват в системата да получат определена информация, техният дигитален logging намалява отрязаните трупи дървен материал.
Прочети повече / Read more

X 04, 2017

В чат ли си… с „компаса“?

Познаваме ли се? Всъщност не. Знаем се, но не се познаваме. Работим в една компания.
Прочети повече / Read more

IX 04, 2017

Научи ли ще?

Научи ли веднъж бъдещият осигурен семантиката на частицата за бъдеще време в израза: „Ще се осигурявам за допълнителна пенсия“, той със сигурност знае, че благодарение на самия него нещата в живота не просто предстоят, а щат да се случват такива, каквито той самият е пожелал.
Прочети повече / Read more

VIII 02, 2017

Какво има в празното множество?

Има някакво успокоение и за притежаващите нулев семеен бюджет през август – все пак притежават това, което е най-важното за света и без което светът не би бил възможен.
Прочети повече / Read more

VII 04, 2017

Може да растат, но не стареят?

От всички неща, които може и да забравите през своя живот, има поне едно, което сте могли спокойно да забравите, ако сте го забравили, където трябва.
Прочети повече / Read more

10 издания общо