ПОДсказки / PODskazki

Дигитален информационен канал на ПОД Алианц България
Digital information channel of Allianz Bulgaria Pension Company
  • Информация за същността на допълнителното пенсионно осигуряване (с интегрирани Аудио и Видео подкасти в PDF)
  • Статистическа информация, свързана с управляваните пенсионни фондове

Всички издания на ПОДсказки са достъпни по-долу.

  • Information about the essence of supplementary retirement provision (Audio&Video podcasts integrated in the PDF)
  • Statistical information related to the pension funds under management

All the issues of PODskazki are available below.

I 25, 2019

Осигурявайте се мъдро / Go Pension Sage

Накъдето и да поемате, осигурявайте се мъдро. Wherever you go, go pension sage.
Прочети повече / Read more

XII 21, 2018

Кога идват? / When Will They Come?

Винаги има един въпрос, на който всички очакват еднозначен отговор. There is always one question which everybody expects a definitive answer to.
Прочети повече / Read more

XI 12, 2018

Дали е това, което е? / Is It What It Is?

Дали пенсионното ни осигуряване в бъдеще е това, което е добре познато на всички от средата на миналия век? Is our retirement provision in the future what is well known to everyone ever since the middle of last century?
Прочети повече / Read more

X 12, 2018

Какво празнуват празнуващите? / What Do Celebrators Celebrate?

„Старостта е като всичко останало. За да се постигне успех с нея, трябва да се започне от младини.“ “Old age is like everything else. To make a success of it, you've got to start young.”
Прочети повече / Read more

IX 13, 2018

Два пъти по-малко или четири пъти повече?

Два пъти по-малко европейците може да се окажем четири пъти по-европейци.
Прочети повече / Read more

VIII 01, 2018

Оферта в шест думи?

Въпреки словесната икономия в съвременната комуникация, едва ли e уместно едно бизнес предложение да се онагледи с емотикони. Дали обаче е възможно то да бъде събрано само в шест думи?
Прочети повече / Read more

23 издания общо