ПОДсказки / PODskazki

Дигитален информационен канал на ПОД Алианц България
Digital information channel of Allianz Bulgaria Pension Company

"Удивителен труд", бяха думите на г-н Eric Eggink – основател на WorldPensionSummit по отношение на PODskazki: Infotainment in Pensions, изказани по време на 10-та годишна среща на върха: WorldPensionSummit and Innovation Awards, която се проведе на 22-24 октомври 2019 г. в Louwman Museum в гр. Хага, Нидерландия. WorldPensionSummit (WPS) е глобалната професионална платформа, създадено „за и от“ експерти по пенсионно осигуряване, която предлага ключови анализи, познания и достатъчно пространство за дискусии сред партньори и конкуренти в пенсионната индустрия.

ПОДсказки е иновацията, която осигури на ПОД Алианц България статута на единствен финалист от Европа в категорията Communication and Member Engagement Innovation. Имаше още четирима други финалисти в тази категория, всеки от които от различен континент – от Северна Америка, Южна Америка, Африка и Австралия.

Със статута на финалист се удостоява международно признание за големи инициативи и доказани решения в глобалната общност на пенсионното осигуряване. Престижното международно признание е резултат от процес на предварителна селекция, извършена от международния панел експерти по пенсионно осигуряване на WorldPensionSummit, включващ световно известни лидери в съвременната пенсионно осигурителна мисъл, трасиращи бъдещите насоки за развитие на пенсионното осигуряване в целия свят.

В израз на признание за "удивителната иновация", както я определи г-жа Ms. Guldemond, WPS Conference Manager, ПОД Алианц България беше поканено да участва и на pre-summit pitching session и явно гласуване „на живо“ от страна на публиката. ПОД Алианц България получи 21% от гласовете на публиката (класирайки се на второ място след GuildSuper от Австралия). Получените от ПОД Алианц България гласове на публиката са два пъти повече от гласовете на публиката за иновацията, представена от Чилийската асоциация на пенсионните фондове, и надвишават с повече от пет пъти гласовете на публиката за северноамериканската иновация, представена от Employees Retirement System of Texas USA.

ПОД Алианц България със своята иновация PODskazki: Infotainment in Pensions беше официално признато и включено в 2019 WPS Innovation Awards Booklet, който беше раздаден на повече от 200 делегати от повече от 30 държави по време на WPS Innovation Awards Ceremony в гр. Хага. Годишникът се разпространява и в световната мрежа на WPS.

Николай Славчев, PhD

Доктор по Международни икономически отношения
Главен методолог, ПОД Алианц България

 

  • Информация за същността на допълнителното пенсионно осигуряване (с интегрирани Аудио и Видео подкасти в PDF)
  • Статистическа информация, свързана с управляваните пенсионни фондове

Всички издания на ПОДсказки са достъпни по-долу.

  • Information about the essence of supplementary retirement provision (Audio&Video podcasts integrated in the PDF)
  • Statistical information related to the pension funds under management

All the issues of PODskazki are available below.

I 25, 2019

Осигурявайте се мъдро / Go Pension Sage

Накъдето и да поемате, осигурявайте се мъдро. Wherever you go, go pension sage.
Прочети повече / Read more

XII 21, 2018

Кога идват? / When Will They Come?

Винаги има един въпрос, на който всички очакват еднозначен отговор. There is always one question which everybody expects a definitive answer to.
Прочети повече / Read more

XI 12, 2018

Дали е това, което е? / Is It What It Is?

Дали пенсионното ни осигуряване в бъдеще е това, което е добре познато на всички от средата на миналия век? Is our retirement provision in the future what is well known to everyone ever since the middle of last century?
Прочети повече / Read more

X 12, 2018

Какво празнуват празнуващите? / What Do Celebrators Celebrate?

„Старостта е като всичко останало. За да се постигне успех с нея, трябва да се започне от младини.“ “Old age is like everything else. To make a success of it, you've got to start young.”
Прочети повече / Read more

IX 13, 2018

Два пъти по-малко или четири пъти повече?

Два пъти по-малко европейците може да се окажем четири пъти по-европейци.
Прочети повече / Read more

VIII 01, 2018

Оферта в шест думи?

Въпреки словесната икономия в съвременната комуникация, едва ли e уместно едно бизнес предложение да се онагледи с емотикони. Дали обаче е възможно то да бъде събрано само в шест думи?
Прочети повече / Read more

23 издания общо