Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване и или анулиране на самолетен билет, когато са закупени от/ чрез туроператор или туристически агент.

Допълнителна информация

При анулиране на пътуване или при предсрочното му прекратяване, Алианц България ще възстанови на застрахованото лице претърпените финансови загуби (невъзстановими депозити и суми), по договор за организирано пътуване, в случай че се наложи анулирането му, както и ще възстанови сумите за неизползвани предплатени туристически услуги, при прекратяване на пътуването. Възстановяват се и разходи за закупен самолетен билет, в случай на неговото анулиране.
Покритията са в сила, при настъпване на някоя от следните промени в обстоятелствата, за които застрахованото лице не е знаело предварително и които са настъпили след сключване на застраховката:

 

  • внезапно заболяване, злополука или смърт на застраховано лице;
  • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина;
  • усложнения при бременност;
  • пожар, наводнение, злоумишлени действия в дома на застрахованото лице;
  • прекратяване на трудовия договор на застрахованото лице и други.

Застраховката е валидна на територията на целия свят, включително за България.

Във връзка с пандемичните условия, временно са в сила следните ограничения по застраховката:
Застраховката се сключва независимо от датата на сключване на договор за организирано пътуване или закупуване на самолетен билет, при условие, че е извършено първо плащане по договора, а самолетният билет е заплатен изцяло и, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 180 календарни дни.

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.