Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Инвестирай в своето спокойствие

Застрахователно покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Загуба на трудоспособност вследствие злополука
Болничен престой
Лекарства и медицински консумативи
Tежки заболявания

Какво получавате с Лайф Инвест

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.