Застрахователно покритие при важни за Вас ситуации

РИСКОВЕ И ПОКРИТИЯ

Виж повече

Фатален край
Фатален край в резултат на ПТП
Фатален край в резултат на злополука
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
Освобождаване от премии при трайна загуба на трудоспособност със загуба над 30%
Пакет "Медицински разноски"
Пакет "Тежки заболявания"

Какво получавате с Лайф Инвест

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата

 • Възможност за избор на допълнително покритие  - пакет „Медицински разноски“ и/или пакет „Тежки заболявания“
  Възможност за избор на допълнително покритие  - пакет „Медицински разноски“ и/или пакет „Тежки заболявания“
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират, и така увеличавате средствата по Вашата програма
 • Вие избирате срока на застрахователната програма – от 10 до 40 години
 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.