Финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Бъдеще Инвест
Фатален край
Фатален край в следствие на ПТП

Предимства на Алианц Бъдеще Инвест

  • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност на детето в резултат на злополука
  • При болничен престой на детето в резултат на злополука, получаване на фиксирана дневна сума
  • Покритие на разходи до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, при злополука с детето
  • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции
  • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
  • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
  • Избор на срок на застрахователната защита – от 10 до 25 години
  • Избор на застрахователна сума и размер на вноска
  • Възможност за извънредни вноски
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.