Депозит с нарастваща лихва

 
Заяви среща

Условия по депозит Ускорение от Алианц Банк България

  • Срок - 36 месеца, разделен на 7 лихвени подпериода
  • първият и вторият лихвен период са със срок 3 /три/ месеца
  • следващите лихвени периоди са 6 / шест / месечни
  • Минимален размер - 500 BGN/ EUR/ USD

 

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас
alt
alt

We have created a special section where you will find the documents, applications, forms you need