Допълнителни средства по всяко време

Заяви среща

Какво включва Кредит Овърдрафт от Алианц Банк България?

Виж повече

Размер
До 5 000 лв., максимум два пъти размера на Вашето нетно трудово възнаграждение
Срок
до 1 година
Валута
Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева
Заяви среща

Обезпечение

За обезпечение на овърдрафта могат да послужат Вашите бъдещи доходи от работна заплата, хонорари и наеми.

Такса за предварително проучване – 25 лева.

ГПР: 14,29% за кредит в размер 2 500 лева и срок на погасяване – 12 месеца при лихва 11,40%. Обща дължима сума 2 834 лева. Допуска се, че кредитният лимитът е усвоен незабавно и изцяло до падежа.

Документи

  • Искане за ползване на овърдрафт
  • Договор за превеждане на трудови и други възнаграждения

Овърдрафт можете да ползвате и срещу залог на парични средства в Алианц Банк България.

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
Свържете се с нас
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.