Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Печеливши 

Съгласно условията на промоцията се публикуват имената на печелившите, които са предоставили своето съгласие да бъдат обявени.
 
Награда телевизор Samsung
1. Тодор Цанов Йончев - Перник
 
Наградени с таблет
1. Христомир Огнянов Христов - Стара Загора
2. Иван Александров Илиев - Бургас
3. Огнян Станимиров Григоров - София
4. Милена Лазарова Лазарова - София
5. Иван Желев Павлов - Варна
6. Петко Здравков Арнаудов - София
7. ********7921
8. ********3374
9. ********7258
10. *******7748

 

Съгласно условията на промоцията се публикуват имената на печелившите, които са предоставили своето съгласие да бъдат обявени.
 
Награда телевизор Samsung
1. Виолета Захариева Колева - Монтана
 
Наградени с таблет
1. Антония Мирославова Парушева - Варна
2. Марина Стефанова Василева - София
3. Мая Тодорова Лазарова - Силистра
4. Шакир Исуф Шабан - Шумен
5. Делян Василев Димитров - София
6. Петър Тенев Димов - Варна
7. Александър Иванов Минков - Пловдив
8. Левент Вели Шакир - Кърджали
9. ******** 1782
10. ********6783
Съгласно условията на промоцията се публикуват имената на печелившите, които са предоставили своето съгласие да бъдат обявени.
 
Награда телевизор Samsung
1. Николай Архангелов Архангелов - Велико Търново
 
Наградени с таблет
1. Силвия Миткова Аргирова -София
2. Павел Димитров Енев - София
3. Христо Стефанов Петров - Пловдив
4. Ангел Петров Маринов - Плевен
5. Искра Ангелова Костадинова - Русе
6. Тихомир Василев Тодоров - Силистра
7. Габриела Николаева Атанасова - Сливен
8. Eмил Серафимов Калчев - София
9. Мирослав Александров - Силистра
10. ********4796
Съгласно условията на промоцията се публикуват имената на печелившите, които са предоставили своето съгласие да бъдат обявени.
 
Награда телевизор Samsung
1. Цветелина Стефанова Александрова - Русе
 
Наградени с таблет
1. Янко Мишев Михайлов - Хасково
2. Елена Стоянова Терзиева - Несебър
3. Димитър Бориславов Дюлгерски - Кюстендил
4. Неделчо Тодоров Пенев - София
5. Мария Стефанова Атанасова - София
6. Елена Костадинова Богданова - Пловдив
7. Лъчезар Цветков Петров - София
8. ********6232
9. ********9250
10. *******9423