Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Желанията имат нужда от банка - Жилищен кредит за дома, който заслужаваш.  

 

Параметри

  • Срок - от 5 до 30 години
  • Размер на кредита - до 250 000 евро/ 500 000 лева
  • Финансиране - до 80% от стойността на имота, предлаган за обезпечение
  • Лихвени условия - лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. 

Виж Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

За какво можете да използвате Жилищен кредит?Ремонт и довършителни работи на жилищен имот

Покупка на жилищен имот

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.