Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Лайф Инвест
Загуба на трудоспособност вследствие злополука
Болничен престой
Лекарства и медицински консумативи

Какво получавате с Лайф Инвест

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край.
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява.
 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност.
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors.
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства.
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц.
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират, и така увеличавате средствата по Вашата програма.
 • Вие избирате срока на застрахователната програма – от 10 до 40 години.
 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите.
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход.

Пакет тежки заболявания

При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.