Застрахователно покритие при важни за Вас ситуации

РИСКОВЕ И ПОКРИТИЯ

Виж повече

Лайф Инвест 
Фатален край
Фатален край в резултат на ПТП
Фатален край в резултат на злополука
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
Освобождаване от премии при трайна загуба на трудоспособност със загуба над 30%
Пакет "Медицински разноски"
Пакет "Тежки заболявания"

Какво получавате с Лайф Инвест

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край.
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява.
 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност.
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors.
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства.
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц.
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират, и така увеличавате средствата по Вашата програма.
 • Вие избирате срока на застрахователната програма – от 10 до 40 години.
 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите.
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход.

Пакет тежки заболявания

При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

SFDR Allianz Life Invest Strategy 75

SFDR Allianz Life Invest Strategy 50

SFDR Allianz Life Invest Strategy 15

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.