Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Бъдеще Инвест
Фатален край
Фатален край вследствие на ПТП

Какво получавате с Бъдеще Инвест ?

  • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност на детето в резултат на злополука
  • При болничен престой на детето в резултат на злополука, получаване на фиксирана дневна сума
  • Покритие на разходи до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, при злополука с детето
  • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции.
  • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors.
  • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства.
  • Избор на срок на застрахователната защита – от 10 до 25 години.
  • Избор на застрахователна сума и размер на вноска.
  • Възможност за извънредни вноски.
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

SFDR Allianz Future Invest Strategy 75

SFDR Allianz Future invest Strategy 50

SFDR Allianz Future Invest Strategy 15

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.