Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Бъдеще Инвест
Фатален край
Фатален край вследствие на ПТП

Какво получавате с Бъдеще Инвест ?

  • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
  • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
  • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
  • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции.
  • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors.
  • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства.
  • Избор на срок на застрахователната защита – от 10 до 25 години.
  • Избор на застрахователна сума и размер на вноска.
  • Възможност за извънредни вноски.
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.