Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Виж повече

до 15 000 лв.
до 30 000 лв.
до 45 000 лв.
Модул извънболнична медицинска помощ
Модул болнична медицинска помощ
Модул критични състояния и Второ Медицинско Мнение
Модул здравни стоки
Модул дентална помощ
Модул профилактика
Вариант 1
Вариант 2  
Вариант 3

Нашите предимства !

man with tablet in front of house
Осигуряваме персонализиран Наръчник за ползите за застрахованите служители
d
Второ медицинско мнение
d
Изплащане на обезщетения за критични състояния
d
Ние ценим Вашата обратна връзка за предоставените покрития и услуги

Имате ли нужда от съдействие?

При застрахователно събитие свържете се с нас

Често задавани въпроси

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.