Виж повече

Ниво 1 - до 10 000 лв.

Ниво 2 - до 15 000 лв.

Ниво 3 - до 30 000 лв.

Ниво 1 - до 15 000 лв.

Ниво 2 - до 30 000 лв.

Ниво 3 - до 45 000 лв.

Ниво 1 - до 30 000 лв.

Ниво 2 - до 45 000 лв.

Ниво 3 - до 60 000 лв.

Модул "Извънболнична медицинска помощ"
Модул "Болнична медицинска помощ"
Модул "Критични състояния и Второ медицинско мнение"
Модул "Здравни стоки"
Модул "Дентална помощ"
Модул "Профилактика"
Вариант 1
Вариант 2  
Вариант 3

Нашите предимства !

man with tablet in front of house
Осигуряваме персонализиран Наръчник за ползите за застрахованите служители
d

dummy Второ медицинско мнение

За повече информация последвайте линка

d
Изплащане на обезщетения за критични състояния
d
Ние ценим Вашата обратна връзка за предоставените покрития и услуги

Имате ли нужда от съдействие?

При застрахователно събитие свържете се с нас

Често задавани въпроси

Повече информация можете да получите чрез Алианц Здраве, Асистънс центъра или запитване през нашата контактна форма.

Това е въпрос, който следва да координирате с Вашия работодател и да отправите Вашите въпроси към него.

 

 

 

Това е уникален номер, който се генерира от нашата информационна система, след като се свържете с Асистънс центъра за ползване на здравни стоки и услуги.

 

Получаването на Индивидуалния номер на уведомление (ИНУ) е задължително условие за ползването на здравни стоки и услуги. С получен ИНУ могат да бъдат предявени повече от една застрахователни претенции, свързани със заявената пред Асистънс центъра необходимост от ползване на здравни стоки и услуги.

 

В Дигитална платформа Алианц Здраве Ви е дадена възможност за изпращане на Индивидуалния номер на уведомление (ИНУ) на посочен имейл при поискване.
В случай че не можете да се свържете с нашия Асистънс център, поради заета линия, ние ще Ви върнем обаждане до 30 минути.

Свържете се с Асистънс центъра, за да Ви изпрати отново ИНУ.

 

 

Спешно състояние е остро възникнала промяна в здравето на човека, която може да доведе до тежки функционални и морфологични увреждания на жизненоважни органи и системи.
Свържете се с Асистънс центъра за получаване на Индивидуалният номер на уведомление (ИНУ). В неработно време, можете да посетите избрано от Вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на Вашата Застраховка.

Свържете се с Асистънс центъра за получаване на Индивидуалният номер на уведомление (ИНУ). В неработно време, можете да посетите избрано от Вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на
Вашата Застраховка.

 

От лечебното заведение се очаква да Ви предложат друг удобен за Вас час.

Свържете се с Асистънс центъра, за да Ви окаже съдействие и да Ви насочи към подходящо лечебно заведение.

 

Запознайте се с основанията за нашия частичен отказ в писменото уведомление, което сте получили чрез дигиталната платформа Алианц Здраве и при необходимост от допълнителни пояснения, се свържете с Асистънс центъра.
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.