Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Какво включва кредит Алианц Развитие от Алианц Банк България?

Виж повече

Цел на кредита
Оборотни средства
Нетен размер на кредита
350 000 лева
Валута на кредита
BGN / EUR
Срок на кредита
  • до 60 месеца
  • до 120 месеца при ипотечно обезпечение

За кого е предназначен кредитът?

  • Малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
  • Земеделски производители

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.