Main navigation back

Управление

Съвет на директорите

Димитър Желев 
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор 

Петрос Папаниколау
Заместник председател

Александър Проценко

Изпълнителен комитет

Йоанис Коцианос
Председател на Изпълнителния комитет

Елена Новак
Главен директор "Продукти" на групата на Алианц България Холдинг

Павлин Петков
Главен финансов директор на групата на Алианц България Холдинг

Андрей Александров
Главен оперативен директор на групата на Алианц България Холдинг