Main navigation back

Управление

Съвет на директорите

Димитър Желев 
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор 

Петрос Папаниколау
Заместник председател

Александър Проценко

Изпълнителен комитет

Пламен Ялъмов 
Председател на Изпълнителния комитет 
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД Алианц България 

Павлин Петков
Главен финансов директор на групата на Алианц България Холдинг (CFO)

Андрей Александров
Главен оперативен директор на групата на Алианц България Холдинг

Люба Павлова
Главен директор "Продажби" на групата на Алианц България Холдинг 

Орлин Пенев 
Главен директор "Подписваческа дейност" на групата на Алианц България Холдинг