Main navigation back

Енергия

  ЗАД Енергия

Allianz - 103455419_1200x1600px__72dpi

Застрахователно акционерно дружество "Енергия" е учредено през 1993 г. от „Национална електрическа компания" ЕАД и „България холдинг“ АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. Дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

По размер на застрахователно-техническите си резерви ЗАД „Енергия“ се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността на ЗАД „Енергия“ заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България: АЕЦ „Козлодуй“, цялостната електропреносна мрежа „ВН“, електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива и редица други индустриални обекти.

За контакт: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ №19Б, тел. 02/ 9814181

Система на управление

Съвет на директорите:

Орлин Пенев
Павлин Петков
Анелия Димитрова
Петър Илиев

Прокуристи:

Маргарита Георгиева
Атанас Узунов