Main navigation back

ЗАД Алианц България

Алианц България  е Автомобилен застраховател на годината

конкурс Автомобил на годината 2015

Прес Авто клуб

 

  История и развитие

Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД „България“ е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар. 

  Рейтинг на ЗАД Алианц България

Българска агенция за кредитен рейтинг определи следния рейтинг на ЗАД Алианц България към 06.12.2018 г.

  • Рейтинг на способност за изплащане на искове: BBB+;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала АА (BG);
  • Стабилна перспектива

Рейтинг на ЗАД Алианц България  - aктуализация 06.12.2018 г.

Финансови отчети и резултати

  • Отчети за 2018 година

  • Отчети за 2017 година

  • Отчети за 2016 година

  Продукти

Продукти
Индивидуални клиенти
Корпоративни клиенти

  Презастраховане

Allianz - Flags

В своята работа ЗАД Алианц България осигурява максимално и надеждно покритие на своите клиенти и на международните пазари. В нашата политика има задължителни условия за презастраховане на поетите от дружеството рискове само при първокласни презастрахователи като:

  • Мюних Ре
  • Суис Ре
  • Алианц
  • Лойд 

  За компанията

Информация 

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 


Лиценз:
Съгласно процедурата за лицензиране на застрахователите и измененията в Закона за застраховането получава лиценз N16/16.07.1998 за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.

Система на управление

ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:
Димитър Желев
Петрос Папаниколау
Люба Павлова

Управителен съвет:
Александър Проценко - председател
Андрей Александров
Павлин Петков
Орлин Пенев
Атанас Узунов

Лица, представляващи дружеството:
Александър Проценко - главен изпълнителен директор
Орлин Пенев - Изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Павлин Петков - изпълнителен директор

Контакти

Адрес на регистрация и Централно управление
гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

тел: 0800 13014 

Ликвидация на щети
гр.София 1504, район Оборище,
ул. "Проф. Милко Бичев" №2

Общо застраховане
гр.София 1504, район Оборище,
бул. Кн. Ал. Дондуков" №47

Документи