Main navigation back

ПОД Алианц България

"Значение имат не годините в живота на човек, а животът на човека през годините."

Ейбрахам Линкълн

Електронни заявления

Електронни заявления

Онлайн услуги

Онлайн услуги

Сигурността на информацията е важна за нас

Награди

Награди

За пета поредна година, ПОД Алианц България АД е носител на приза „Пенсионноосигурително дружество за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“.

Електронни заявления
Онлайн услуги
Награди

Представяне

Allianz - 129302309_301x200px__72dpi 

Инвестиционни резултати

Allianz - 97533416_280x200px__72dpi 

Контакт и обслужване

+359 2 933 48 00
pod@allianz.bg

Проверка на партида

Финансови отчети

Allianz - 98436733_280x202px__72dpi 

Правила и политики

Allianz - 92573580_280x200px__72dpi 

Правилници и формуляри

Стойност на един дял

Калкулатор

Allianz - Калкулатор 

Електронни услуги

Allianz - 90588157_280x200px__72dpi 

Избор на пенсионен фонд

Allianz - 1217974757_280x200px__72dpi