Main navigation back

ЗАД Алианц България Живот

"Възможностите идват, когато сме подготвени за тях"

Народна мъдрост

  Представяне

Allianz - Flags

Един от световните лидери в застраховането – Allianz Group – винаги е бил партньор за сигурно бъдеще. Ние вярваме, че животът – толкова ценен и крехък – трябва да бъде запазен и изживян.

Дейността, която развиваме във всяко кътче на света, ни е научила да превръщаме рисковете, породени от социални промени, в лични възможности. Ние не просто ви застраховаме, ние ви предлагаме дългосрочно сътрудничество и сигурност в бъдещето. Бъдете сигурни, че това е осъществимо само с опита и финансовата подкрепа на световен лидер.

Aкционерно дружество „Алианц България Живот“ е създадено през 1992 г. под името „България Живот“. То е едно от първите самостоятелни животозастрахователни дружества, действащи според световната практика, а впоследствие и според приетата у нас нормативна уредба.

През 1998 г. Allianz AG – Мюнхен придобива „България холдинг“. Така ЗАД „България Живот“ става част от групата на един от световните лидери в областта на застраховането и финансовите услуги и се преименува на ЗАД „Алианц България Живот“.

  Финансови отчети

 • Отчети за 2018 година

 • Отчети за 2017 година

 • Отчети за 2016 година

Информация 

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 

Лиценз: 

 • На 16.07.1998 г. получава лиценз № 17 за извършване на застрахователна дейност. 
 • С разрешение на Дирекцията за застрахователен надзор (№ В-4 от 28.10.1999 г.) получава правото да предлага и сключва и застраховки Злополука.
 • С разрешение на изп. длъжността зам. председател на КФН (Решение № 713-ЖЗ от 23.09.2004 г.), получава правото да предлага и застраховка: Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд. 

Система на управление

Надзорен съвет

Петрос Папаниколау
Димитър Желев
Павлин Петков

Управителен съвет

Александър Проценко - Председател
Андрей Александров
Мирослав Семизов
Глория Димитрова
Люба Павлова

Лица, представляващи дружеството:

Александър Проценко - изпълнителен директор
Мирослав Семизов - Изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор

Контакти

Адрес за кореспонденция

гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №47


e-mail:life@allianz.bg
тел: +359 2 930 22 00

Подписваческа дейност
тел: +359 2 930 22 12
e-mail: underwriting_life@allianz.bg

Застрахователни събития
тел: +359 2 930 22 25
e-mail:claims_life@allianz.bg

Адрес на регистрация 
гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

Продукти

Продукти

Партньорски програми

Партньорски програми

За клиенти на Алианц Банк България

За клиенти на Уникредит Булбанк България

Продукти
Индивидуални клиенти
Корпоративни клиенти
Партньорски програми

  Инвестиционни фондове

Allianz - bull__72dpi

Инвестиционните фондове, които предлагаме, Ви дават достъп до световните финансови пазари. По този начин можете да защитите Вашите средства от пасивното влияние на инфлацията. Сами избирате нивото на риск, което искате да постигнете в зависимост от желаната от Вас доходност.

Активно управление на инвестициите

Можете да управлявате активно Вашите инвестиции чрез прехвърляне на средствата от един фонд в друг като съставите сами Вашата инвестиционна програма:

 • Консервативна програма, с инвестиции в първокласни ценни книжа с фиксирана доходност;
 • Балансирана програма с инвестиции в акции и облигации;
 • Агресивна програма с инвестиции основно в акции.

Повече информация за инвестиционните фондове, които предлагаме, можете да получите от прикачения файл:

Инвестиционни фондове 

Стойност на фондовете, управлявани от Алианц

  Онлайн услуги

Allianz - 127072334_1200x1600px__72dpi

Бързо, лесно и удобно! Само с няколко клика на мишката можете да проверите състоянието на Вашата застраховка без да губите излишно време в разговори по телефон или разхождане до офис на Алианц. И това не е всичко. На линка по-долу можете да направите следното:

 • Да проверите до кога е платена Вашата животозастраховка
 • Да проверите кога сте направили последната си вноска
 • Да актуализирате Вашите данни за контакт, за да получавате актуална информация от Алианц
 • Да се информирате постоянно за стойностите на инвестиционните програми, предлагани от Алианц България Живот

  Застрахователно събитие

Това, вероятно, е един от тези моменти, в които наистина имате нужда от надежден партньор до себе си. Можете да разчитате на нас.

 • Стъпки, които трябва да предприемете при застрахователно събитие

 • Необходими документи за изплащане на суми и обезщетения

Стъпки, които трябва да предприемете при застрахователно събитие

Попълвате заявление за изплащане на суми и обезщетения, което можете да изтеглите от тук:

Заявление за изплащане на суми и обезщетения

 • В заявлението следва да попълните всички лични данни както и банкова сметка
 • Посочва се задължително номерът на застрахователния договор и датата на събитието
 • Описват се всички необходими документи
 • Заявлението и приложените документи се подават лично или от упълномощено лице в офис на Алианц, който обслужва застраховката.

Необходими документи за изплащане на суми и обезщетения

Документите могат да варират в зависимост от конкретното застрахователно събитие. Най-общо това, от което имате нужда е следното:

 • Застрахователен договор (полица) и/или заявление за сключване на застраховка както и евентуално допълнителни споразумения и списъци
 • Документи за самоличност, актуално състояние и др.
 • Документи, удостоверяващи правото на лицето да получи сумата и/или обезщетението – удостоверение за наследници, служебна бележка и др.
 • Документи, удостоверяващи настъпването на събитието - медицински документи, нотариално заверени копия в случай на фатален край
 • Документи за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – медицински експертизи и документи, издавани от МВР, КАТ, работодател, НОИ и др.
 • Документи, удостоверяващи поставяне или уточняване на диагноза, история на заболяване и лечение – амбулаторен картон, епикризи, болнични листове и др.
 • Документи, удостоверяващи извършени разходи – рецепти, фактури, бележки и др.