Main navigation back

Алианц Лизинг България

  Алианц Лизинг България АД

„Алианц Лизинг България“ АД е универсална лизингова компания със седалище в град София. Дружеството е създадено през 2006 година, с акционери „Алианц България Холдинг“ и ВХО Холдинг ГмбХ и е правоприемник на „Балканстар сървисиз“ ЕООД. Дружеството е част от групата на „Алианц България“, която през 1998 година преминава към германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен.

"Алианц Лизинг България" предлага голямо разнообразие от лизингови схеми за всички видове марки нови и употребявани леки и товарни автомобили, машини и оборудване в над 13 клона и офиса в страната, успешно допълвани от широката агентска мрежа на „Алианц България Холдинг“.

  Предимства на дружеството

  • Кратки срокове и опростени процедури за сключване на договори
  • Максимално конкурентни на пазара условия
  • Клиентите получават пълен пакет от застраховки на преференциални цени – „Автокаско“, „Гражданска отговорност“, „Автоасистанс“
  • Конкурентни условия и преференциални условия при застраховане
  • Пълно съдействие при застрахователни събития/завеждане на щети, огледи, обслужване в оторизирани сервизи и приключване на щетите
  • Бързо разглеждане и одобряване на исканията за лизинг
  • Договаряне на практични лизингови програми, съобразени изцяло с нуждите на клиента
  • Индивидуален подход и персонални консултации. Качествено и професионално обслужване
  • Партньорски отношения с официалните вносители на автомобили в страната
  • Развита клонова мрежа

Структура

Уставен капитал

Уставният капитал на Дружеството възлиза на 8 204 082 (осем милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и два лева).

Основен акционер

"Алианц България холдинг" АД

Система на управление

„Алианц Лизинг България“ АД е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

Надзорен съвет

Пламен Митев - председател
Йоанис Коцианос
Мартина Мачева

Управителен съвет

Росен Станимиров – председател
Цветелина Йорданова - главен изпълнителен директор
Милена Шопова - Николова - прокурист

Лица, представляващи дружеството

Цветелина Йорданова – изпълнителен директор 
Росен Станимиров – изпълнителен директор

Милена Веселинова Шопова – Николова - прокурист

Дилъри и доставчици

• „Балкан Стар Аутомотив“ ЕООД
• „Балкан Стар Ритейл“ ЕООД
• „Балкан Стар Мотърс“ ЕООД
• „Балкан Стар Ремаркетинг“ ЕООД
• „Шварцмюлер България“ ООД
• „ТМ Ауто“ АД
• „Сомат“ АД
• „ИНД Комерс“ ЕООД
• „Бова Кар“ ЕООД
• „Карком“ ЕООД
• „Хелис Кар“ ООД
• „Илина Кар Къмпани“ ООД
• „Карго Експрес“ ЕООД
• „Миркат“ ООД
• „Кроне БГ“ ЕООД
• „Евромаркет груп“ АД
• „Киров“ АД
• „Аутофранс 3000“ ЕООД

  Контакти

Allianz - 103405395_1200x1600px__72dpi

Тел.: +359 2 948 70 10
Факс.: +359 2 943 48 93
E-mail: office@allianzleasing.com
Адрес: ул. "Резбарска" №5
София 1510, България

www.allianzleasing.com