Main navigation back

Тръжна процедура във връзка с одитиране на годишните финансови отчети за 2018 г.

Алианц България Холдинг АД

ЗАД Алианц България

ЗАД Алианц България Живот

ЗАД Енергия

Алианц Банк България АД

ПОД Алианц България АД

Алианц Лизинг България АД

Алианц България Холдинг АД u дружествата от групата на Алианц България Холдинг АД, а именно: ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ЗАД Енергия, Алианц Банк България АД, ПОД Алианц България АД u Алианц Лизинг България АД, започват тръжна процедура във връзка с одитирането на годишните им финансови отчети от 2018 г. (включително подготовка на съответните данни за консолидираните отчети на групата на Allianz SE по Международните стандарти за финансово отчитане).

Одиторските предприятия, заинтересовани от участие в тръжната процедура, могат да заявят интереса си най-късно до края на работния ден на 06.06.2016 г. на следния имейл адрес: rayna.yaneva@allianz.bg. В отговора следва да се посочи за кое/кои от дружествата участникът желае да участва в тръжната процедура, както и да се предостави информация за контакт.

След изтичане на крайния срок за заявяване на интерес и подписване на споразумение за конфиденциалност документите във връзка с тръжната процедура ще бъдат предоставени от съответното дружество.