Main navigation back

Новини

Алианц Банк България публикува портал за разработчици по PSD2

Във връзка с Директивата PSD2, Алианц Банк България публикува портал за разработчици - https://dev.bank.allianz.bg/, в който доставчици на платежни услуги могат да намерят техническа документация за връзка със системата на банката за предоставяне на услугите – информация по сметка, потвърждение на салдо по сметка, иницииране на платежна операция и управление на съгласия. Осигурена е тестова среда, в която доставчиците на платежни услуги могат да тестват публикуваните интерфейси. Необходимо е да се регистрират в предвидената форма и да предоставят минимална информация за себе си. Съобщенията за комуникация в тестовата среда са съгласно стандарта БИСТРА, версия 1.2. Повече информация можете да намерите в „Ръководство за доставчици на платежни услуги“, публикувано в портала.

В случай, че възникнат въпроси при ползване, можете да ги зададете в предвидената за целта форма в портала. За нас ще бъде удоволствие да Ви съдействаме.

Алианц Банк България АД